Kategoria: Wynagrodzenie

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Zajęcie komornicze – wynagrodzenie za pracę

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 2009-02-03

Ile procent wynagrodzenia może z umowy-zlecenia pobrać komornik?
Łukasz Obrał

Dla umów cywilnoprawnych (a taką jest umowa-zlecenie) przepisy nie przewidują kwot wolnych od zajęcia. Dlatego też komornik może zająć całą wierzytelność przypadającą z tytułu umowy-zlecenia (czyli 100%).

Jeżeli jednak świadczenie z umowy zlecenia jest świadczeniem powtarzającym się, a jego celem jest zapewnienie utrzymania, to może mieć wówczas zastosowanie art. 833 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, stosownie do którego przepisy Kodeksu pracy o ochronie wynagrodzenia za pracę stosuje się również do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania. Może więc zaistnieć sytuacja, w której wierzytelność z umowy-zlecenia będzie podlegała egzekucji w zakresie określonym w Kodeksie pracy.

Jeżeli więc świadczenie z umowy-zlecenia jest Panu cyklicznie wypłacane (np. raz w miesiącu), to do egzekucji tego świadczenia będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu pracy o zajęciach z tytułu egzekucji.

Potrącenia nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a jeżeli chodzi o zobowiązania z tytułu alimentów – 3/5 wynagrodzenia.

Kodeks pracy przewiduje kwoty wolne od egzekucji (art. 871 § 1). Kwota wolna od egzekucji to kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Przy potrącaniu należności na świadczenia alimentacyjne kwota wolna od potrąceń nie obowiązuje. W razie egzekucji alimentów komornik może zająć 75% wynagrodzenia.

Jeżeli komornik zajmie Panu całe świadczenie z tytułu umowy-zlecenia, a świadczenie z umowy-zlecenia jest świadczeniem powtarzającym się oraz jego celem jest zapewnienie Panu utrzymania, to można wówczas składać skargę na czynności komornika, powołując się właśnie na art. 833 § 2 K.p.c., stosownie do którego do zajęcia wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania, stosuje się przepisy Kodeksu pracy o ochronie wynagrodzenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Niepełne wynagrodzenie za czas choroby – pracodawca wypłacił chorobowe tylko w części

Ostatnio miałem zwolnienie lekarskie z pracy na 5 dni, pracodawca wypłacił mi jednak tylko za 3 dni. Twierdzi, że księgowa wynalazła jakiś przepis, według którego tak mi się należy, i koniec. Mam umowę na czas nieokreślony od 1 lutego. Czy pracodawca miał rację?

Podstawa wynagrodzenia chorobowego a wysokość „trzynastki”

Czy ustalając podstawę wynagrodzenia chorobowego, należy uzupełnić wypłaconą trzynastkę? W 2010 r. pracownik powinien przepracować 253 dni, przepracował 240 (13 dni chorobowych). W marcu 2011 r. wypłacono trzynastkę w wysokości 1865,11 zł. Czy trzynastkę należny uzupełnić w następujący sposób: 1865,11 zł : 240 dni x 253 dni = 1966,14 zł? Na jaki przepis mam się powołać?

Wypłata wynagrodzeń na konto

Zakład pracy zmienił formę wypłaty wynagrodzenia, które odtąd będzie przelewane na konto pracownika. Nie potrzebujemy podpisów na liście płac, ale dowodem otrzymania będą dowody przelewu. Czy w dokumentacji każdego pracownika należy umieszczać wydruki potwierdzenia przelewu? Czy możliwe jest wypłacanie wynagrodzenia np. na konto żony pracownika, jeśli on o to prosi?

Obniżenie pensji z powodu przerwy w zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży

Pracuję jako nauczyciel, mam umowę na czas nieokreślony. Jestem w ciąży, obecnie podczas drugiego zwolnienia lekarskiego – po poprzednim wróciłam na kilka tygodni do pracy. Zauważyłam, że moja pensja uległa zmniejszeniu z powodu wyliczenia zasiłku z ostatnich 12 miesięcy (w poprzednim roku szkolnym miałam dużo mniej godzin). Jak wiadomo, w szkole są przerwy – ferie, przerwy świąteczne itp. Czy mogę w tym czasie nie brać L-4, by mieć wyższą pensję?

Wypłata wynagrodzenia niezgodnie z umową

Pracodawca od trzech lat nie wypłaca mi wynikających z umowy o pracę dodatków (funkcyjnego oraz za wysługę lat). Czy mam prawo domagać się ich?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »