Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Wyżywienie i diety podczas delegacji służbowej

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-01-07

Mój pracodawca chce większą grupę pracowników wysłać do pracy fizycznej w Niemczech. Pracodawca zapewnia pracownikom hotel i wyżywienie. Czy mogę nie zgodzić się na wyżywienie oferowane przez pracodawcę, żywiąc się we własnym zakresie, i żądać otrzymania diet na ten cel (42 euro/dzień)? Nadmienię, że muszę być na ścisłej diecie (jestem po operacji żołądka).
Dorota Kriger

Dokładne zasady rozliczania delegacji służbowych powinny być określone w przepisach wewnątrzzakładowych, takich jak układ zbiorowy pracy lub regulamin wynagradzania, a w przypadku pracodawców niezobowiązanych do sporządzania ww. dokumentów – w treści umowy o pracę.

Jednocześnie – zgodnie z art. 775 § 4 K.p. – postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę nie mogą ustalać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na terenie kraju przysługująca pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej.

Wysokość diety za dobę zagranicznej podróży służbowej oraz warunki ustalania innych należności z tytułu podróży służbowej odbywanej poza granicami kraju określone zostały w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 z późn. zm.).

Rozporządzenie powyższe nie precyzuje, czy jest możliwe pokrycie poniesionych przez pracownika wydatków na wyżywienie w przypadku, gdy odmówi on korzystania z bezpłatnego wyżywienia, zapewnionego przez pracodawcę. Przewiduje jednak częściową dietę, gdyż pracownikowi, któremu pracodawca zapewnił wyżywienie całodzienne, przysługuje oprócz wyżywienia także 25% diety obowiązującej w docelowym państwie podróży (w przypadku wyjazdu służbowego do Niemiec obecnie jest to kwota 10,5 euro/dobę zagranicznej podróży służbowej).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W uzasadnionych przypadkach, jeśli zagwarantowane wyżywienie nie umożliwia przestrzegania diety, którą zgodnie z zaleceniami lekarza powinien stosować pracownik, można zwrócić się do pracodawcy o wypłatę ekwiwalentu za wyżywienie. W tym celu należy przedłożyć pracodawcy stosowne zaświadczenie lekarskie, mówiące o zaleceniach lekarskich. Ekwiwalent – zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia – jeśli jest niższy od przysługującej diety, powinien zostać wyrównany do wysokości należnej diety.

Wniosek o wypłatę ekwiwalentu lub diety zamiast całodziennego wyżywienia nie musi być uwzględniony, jeśli ośrodek, w którym zapewniono wyżywienie, może dostosować oferowane wyżywienie do zaleceń lekarza danego pracownika.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Ciąża a praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia

W mojej pracy byłam zatrudniona na umowę-zlecenie, obecnie mam umowę o pracę na czas określony. W ciążę zaszłam w czasie trwania umowy-zlecenia, obecnie jestem w 6. tygodniu ciąży. Czy przysługuje mi zasiłek macierzyński? Czy jeśli praca jest fizyczna i z czynnikami szkodliwymi dla dziecka (choroby), mogę pójść wcześniej na urlop macierzyński? Praca nie pozwala mi nawet na wizyty u lekarza, które są wymagane.

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już prawie zdrowy. Czy mogę w jakiś sposób anulować L4 i iść do pracy?

Badanie alkomatem

Czy badanie alkomatem wszystkich pracowników jest legalne? Często kadrowa przychodzi niezapowiedziana i wzywa wszystkich pracowników na badanie alkomatem.

Nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego

Szef powiadomił mnie niedawno, że w przyszłym miesiącu zostanę przeniesiony do innej placówki, odległej od mojego miejsca zamieszkania o 40 km. Nie chcę się na to zgodzić. Jeśli nie przyjmę wypowiedzenia zmieniającego, będzie to podobno porzucenie pracy. Co mogę zrobić? Czy należy mi się odszkodowanie?

Rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim

Kiedy ulega rozwiązaniu stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego z tytułem profesora zwyczajnego? Czy jeśli profesor nabył uprawnienia emerytalne, może zostać ponownie zatrudniony na tym samym stanowisu bez konkursu?


Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.


Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »