Kategoria: Urlop

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Wniosek o urlop wychowawczy

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-01-19

W lutym kończy mi się urlop macierzyński. Po nim chciałabym skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego – przez 2 tygodnie, następnie zaś wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy i urlop z tego roku. Na samym końcu chcę złożyć podanie do pracodawcy o urlop wychowawczy. Czy pracodawca może mi odmówić jego podpisania?
Dorota Kriger

Jeżeli pracownik ma wymagany staż pracy oraz spełnia inne uwarunkowania, to pracodawca jest związany jego wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego. Oznacza to, że pracodawca nie może odmówić udzielenia takiego urlopu.

Wśród innych uwarunkowań, poza wymaganym 6-miesięcznym stażem pracy (art. 186 § 1 K.p.), wymienić można m.in. sposób lub termin dostarczenia wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego. Zgodnie z treścią § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego wniosek powinien być przedłożony w formie pisemnej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza się skorzystać z tego urlopu. Wniosek w innej formie niż pisemna nie obliguje pracodawcy do udzielenia urlopu. Należy również pamiętać o dołączeniu do wniosku odpowiednich załączników, takich jak pisemne oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku.

Złożenie wniosku w terminie krótszym niż dwa tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia urlopu (wskazanym we wniosku) spowoduje, że pracodawca udzieli urlopu po upływie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

Pracodawca ma także prawo odmówić udzielenia urlopu wychowawczego, jeśli pracownik wykorzystał przysługujący mu urlop (na dane dziecko) lub jeśli urlop na dane dziecko ma przypadać po ukończeniu przez nie 4. roku życia (art. 186 § 1 K.p.). Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika – wtedy urlop wychowawczy może być udzielony aż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Należy pamiętać o tym, że urlop wychowawczy to przywilej przysługujący zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, nie skorzysta więc z niego osoba niezatrudniona (np. po rozwiązaniu umowy o pracę) bądź wykonująca czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Wysokość składek ZUS podczas urlopu wychowawczego

Jestem na urlopie wychowawczym płatnym. Byłam ostatnio w ZUS-ie i powiedziano mi, że moje składki są odprowadzane od niepoprawnej kwoty. Księgowe w mojej firmie odnotowują składki od kwoty zasiłku wychowawczego (400 zł), a dowiedziałam się, że składki powinny być odprowadzane od najniższej płacy krajowej. Gdzie leży prawda?

Powrót po macierzyńskim a dzień wolny od pracy w firmie

Skończyłam urlop macierzyński 2 kwietnia, który w moim zakładzie pracy był dniem wolnym z racji dodatkowego dnia za 1 maja. Czy przysługuje mi zatem dzień wolny, skoro byłam na urlopie macierzyńskim?

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy – czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Czy za niewykorzystany urlop pracodawca musi wypłacić ekwiwalent czy urlop przechodzi na drugiego pracodawcę?

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z kolei twierdzi, że tylko pracodawca może udzielić urlopu.

Orzeczenie o niepełnosprawności a dodatkowy urlop wychowawczy

Mam dziecko niepełnosprawne i chcę skorzystać z dodatkowego urlopu wychowawczego. Jednak zauważyłam, że orzeczenie o niepełnosprawności jest wystawione tylko na ojca dziecka, to znaczy on jest wnioskodawcą. Zastanawiam się, czy nie jest to jakaś przeszkoda dla pracodawcy w udzieleniu urlopu właśnie mnie – matce dziecka. Proszę o odpowiedź!

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »