Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Wcześniejsza emerytura dla kobiety w wieku 54 lat, 33 lata stażu

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-09-27

Jestem kobietą, mam ukończone 54 lata, 33 lata stażu pracy. Kiedy mogę najwcześniej odejść na emeryturę? Granica 60. roku życia jest dla mnie nierealna.
Dorota Kriger

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm., dalej: ustawa emerytalna) z końcem 2008 roku zlikwidowano prawo do wcześniejszych emerytur dla większości przyszłych emerytów, a dokładnie ograniczono możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę osobom urodzonych po 1948 r.

Na wcześniejszą emeryturę mogą obecnie przejść osoby urodzone po 1948 r., które spełniły wymagane w ustawie warunki w ściśle określonym czasie, tj. do dnia 31 grudnia 2008 r., i które nie są członkami otwartego funduszu emerytalnego.

Prawo do wcześniejszej emerytury maja więc kobiety urodzone w latach 1949-1953, dlatego że tylko one do dnia 31 grudnia 2008 r. mogły ukończyć wymagany wiek emerytalny, wynoszący dla kobiet 55 lat. Kobiety te mogą ubiegać się o przyznanie wcześniejszej emerytury zgodnie z art. 46 ustawy emerytalnej, na zasadach określonych w art. 29 tej ustawy, jeżeli:

  • kobieta ubiegająca się o wcześniejszą emeryturę spełniła do dnia 31 grudnia 2008 r. warunki niezbędne do nabycia prawa do wcześniejszej emerytury pracowniczej, określone w art. 29 ustawy emerytalnej, czyli osiągnęła wymagany (wyżej podany) wiek, oraz posiadała w tym dniu 30 lat stażu ubezpieczeniowego, lub 20 lat stażu ubezpieczeniowego i została uznana przez lekarza orzecznika ZUS za całkowicie niezdolną do pracy,
  • nie przystąpiła do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyła wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.

Pozostałe warunki określone w art. 29 ust. 2 ustawy emerytalnej muszą być spełnione w okresie poprzedzającym zgłoszenie wniosku o emeryturę, tzn. że kobieta ubiegająca się o wcześniejszą emeryturę w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, poprzedzających złożenie wniosku o emeryturę, musi wykazać się 6-miesięcznym zatrudnieniem pracowniczym.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Kobiety urodzone w latach 1949-1953 mogą nabyć prawo do wcześniejszej emerytury pracowniczej, jeśli z wnioskiem o przyznanie tego świadczenia wystąpią najpóźniej w dniu poprzedzającym osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego 60 lat.

Z powyższego wynika, że niestety nie spełnia Pani warunków uprawniających do przejścia na wcześniejszą emeryturę.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Ciąża a praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia

W mojej pracy byłam zatrudniona na umowę-zlecenie, obecnie mam umowę o pracę na czas określony. W ciążę zaszłam w czasie trwania umowy-zlecenia, obecnie jestem w 6. tygodniu ciąży. Czy przysługuje mi zasiłek macierzyński? Czy jeśli praca jest fizyczna i z czynnikami szkodliwymi dla dziecka (choroby), mogę pójść wcześniej na urlop macierzyński? Praca nie pozwala mi nawet na wizyty u lekarza, które są wymagane.

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już prawie zdrowy. Czy mogę w jakiś sposób anulować L4 i iść do pracy?

Badanie alkomatem

Czy badanie alkomatem wszystkich pracowników jest legalne? Często kadrowa przychodzi niezapowiedziana i wzywa wszystkich pracowników na badanie alkomatem.

Nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego

Szef powiadomił mnie niedawno, że w przyszłym miesiącu zostanę przeniesiony do innej placówki, odległej od mojego miejsca zamieszkania o 40 km. Nie chcę się na to zgodzić. Jeśli nie przyjmę wypowiedzenia zmieniającego, będzie to podobno porzucenie pracy. Co mogę zrobić? Czy należy mi się odszkodowanie?

Co powinno zawierać świadectwo pracy?

Czy świadectwo pracy może składać się z kilku kartek A4? Czy strony powinny być ponumerowane? Czy każda strona powinna być parafowana przez pracodawcę?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »