Kategoria: Urlop

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-06-19

W czerwcu 2007 r. urodziłam córeczkę. Po urlopie macierzyńskim wykorzystałam należący mi się urlop wypoczynkowy i przeszłam na wychowawczy, który kończy się 30 czerwca br. Czy po powrocie do pracy należy mi się urlop wypoczynkowy? I czy jeżeli mąż wykorzystał dwa dni opieki, to mi one już nie przysługują?
Dorota Kriger

Urlop, który należy się Pani w tym roku, powinien zostać pomniejszony, zgodnie z art. 1552 § 1 Kodeksu pracy. Treść tego artykułu: „Przepis art. 1551 § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika powracającego do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie:

 1. urlopu bezpłatnego,
 2. urlopu wychowawczego,
 3. odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, okresowej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych,
 4. tymczasowego aresztowania,
 5. odbywania kary pozbawienia wolności,
 6. nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy”.

Uzupełniająco: art. 1551 § 1 Kodeksu pracy:

„W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:

 1. 1. u dotychczasowego pracodawcy – w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze,
 2. u kolejnego pracodawcy – w wymiarze:
  1. proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego – w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,
  2. proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym – w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,

   z zastrzeżeniem § 2”.

   Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z powyższym po urlopie wychowawczym, który trwał co najmniej miesiąc (a w tym przypadku 6 miesięcy), wymiar urlopu wypoczynkowego ustala się proporcjonalnie. Wyliczając, jaki urlop Pani przysługuje, powinna Pani za każdy miesiąc urlopu wychowawczego obniżyć swój tegoroczny wymiar urlopu wypoczynkowego o 1/12 wymiaru. Ponieważ w tym roku przebywa Pani na urlopie wychowawczym równe pół roku (6 miesięcy), również wymiar urlopu wypoczynkowego będzie o połowę niższy. Jeśli więc ma Pani prawo do 20 dni urlopu rocznie, to w tym roku, pod warunkiem że zatrudnienie będzie do końca tego roku, przysługuje Pani 10 dni urlopu wypoczynkowego. I odpowiednio dla wymiaru wynoszącego 26 dni – przy tym samym warunku co wyżej – tegoroczny urlop będzie krótszy o połowę i będzie wynosił 13 dni.

Z dni opieki – zgodnie z art. 1891 Kodeksu pracy – skorzystać może tylko jedna z zatrudnionych osób. Jeśli te dni w ciągu roku wykorzystał jeden z rodziców/opiekunów, drugi już nie może w tym okresie skorzystać z tego uprawnienia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Prace interwencyjne a długość urlopu

Zostałam zatrudniona do prac interwencyjnych na rok czasu. Ile należy mi się urlopu wypoczynkowego?

Powrót po macierzyńskim a dzień wolny od pracy w firmie

Skończyłam urlop macierzyński 2 kwietnia, który w moim zakładzie pracy był dniem wolnym z racji dodatkowego dnia za 1 maja. Czy przysługuje mi zatem dzień wolny, skoro byłam na urlopie macierzyńskim?

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy – czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Czy za niewykorzystany urlop pracodawca musi wypłacić ekwiwalent czy urlop przechodzi na drugiego pracodawcę?

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z kolei twierdzi, że tylko pracodawca może udzielić urlopu.

Zwolnienie lekarskie po urlopie macierzyńskim

Jestem nauczycielem. Od 16 lipca byłam na zwolnieniu lekarskim. Od 5 września przebywam na urlopie macierzyńskim. W tym roku na feriach byłam na urlopie macierzyńskim. Napisałam wniosek o dodatkowe sześć tygodni. Do kiedy należy mi się urlop? Wyliczono mi do 19 czerwca wszystkie urlopy. Czy od 17 czerwca mogę iść na dwa tygodnie zwolnienia?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »