Kategoria: Urlop

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Urlop w pierwszym roku pracy

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2013-06-12

Rozpocząłem pracę 3 grudnia (pierwszy roboczy dzień miesiąca) 2012 r. Posiadam umowę na rok. Przyznano mi 19 dni urlopowych. Na pytanie, dlaczego nie przysługuje mi 20 dni, otrzymałem odpowiedź, że ponieważ jest to moja pierwsza praca, to prawa do urlopu nabyłem dopiero po 30 przepracowanych dniach. Czy faktycznie nie przysługuje mi urlop za grudzień poprzedniego roku, ewentualnie ekwiwalent?
Dorota Kriger

Za grudzień ubiegłego roku rzeczywiście nie przysługuje Panu urlop ani ekwiwalent pieniężny. Zgodnie z art. 153 § 1 Kodeksu pracy (K.p.): „pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego pełnego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku". Powyższe oznacza, że po każdym pełnym przepracowanym miesiącu pracownik ma prawo do urlopu w wymiarze 1/12 przysługującego mu wymiaru rocznego.

W przypadku niepełnych miesięcy pracy, gdy do stażu liczona jest przepracowana część miesiąca, za miesiąc należy przyjąć 30 dni. W każdym innym przypadku za miesiąc przyjmuje się miesiąc kalendarzowy. Przykładowo: pracownik zatrudniony 5 lutego prawo do urlopu wypoczynkowego nabędzie po przepracowaniu 30 dni, czyli 4 marca, pracownik zaś zatrudniony 1 lutego prawo do urlopu nabędzie już 28 lutego.

Jednak pracownik, który podjął swoją pierwszą pracę 3 grudnia ubiegłego roku, niestety nie otrzyma urlopu za pierwszy miesiąc pracy, gdyż nie było możliwe przepracowanie tego miesiąca w całości w rozumieniu powyższych zapisów (umowa od 3, a nie od 1 dnia grudnia), od stycznia zaś kolejnego roku kalendarzowego temu pracownikowi powinien już przysługiwać normalny urlop (art. 153 § 2 K.p.), ustalony w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy w tym roku.

Jeśli zatrudnienie w roku bieżącym u danego pracodawcy nie trwa przez pełen rok, to zgodnie z art. 1551 § 1 K.p.: „w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi będzie przysługiwał urlop:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

1) u dotychczasowego pracodawcy – w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze,

2) u kolejnego pracodawcy – w wymiarze:

a) proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego – w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,
b) proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym – w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego”.

Licząc wymiar urlopu w danym roku w sposób wskazany w art. 1551 § 1 K.p. należy pamiętać o art. 1552a § 2 K.p., zgodnie z którym: „niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca". Niestety zapis ten nie dotyczy pierwszego roku pracy.

Podsumowując, urlop w pierwszym roku pracy przysługuje za każdy przepracowany pełny miesiąc pracy i udzielany jest pracownikowi „z dołu”, czyli po upływie odpowiednio miesiąca kalendarzowego lub okresu 30 dni – przy zatrudnieniu w trakcie trwającego już miesiąca, dlatego też za grudzień ubiegłego roku nie przysługuje Panu urlop. W tym roku zaś ma Pan prawo do „normalnego” urlopu, ustalonego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w tym roku. Jeśli w tym roku będzie Pan zatrudniony do np. 2 grudnia, to pracodawca będzie zobowiązany udzielić Panu urlopu w wymiarze 20 dni (przy wymiarze 20-dniowym lub w wyjątkowych przypadkach – 26-dniowym), a jeśli zatrudniony Pan będzie do końca listopada, to za okres proporcjonalnie krótszy, czyli za 11 miesięcy – odpowiednio 19 bądź 24 dni.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Praca w nocy a urlop

Pracownik w naszej firmie zaczyna zmianę nocną w niedzielę o godz. 22:00, a kończy w poniedziałek o 06:00. Na jaki dzień powinnam wypisać urlop – na niedzielę czy poniedziałek?

Urlop zdrowotny dla nauczyciela

Czy mogę skorzystać z urlopu zdrowotnego dla nauczycieli, jeśli przepracowałam w szkole 11 lat, a obecnie jestem zatrudniona na cały etat, na czas nieokreślony? Dodam, że trzy lata temu przez rok nie byłam nigdzie zatrudniona.

Wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego podczas urlopu dla poratowania zdrowia

Jestem na kończącym się urlopie macierzyńskim. Moim głównym źródłem utrzymania jest praca w szkole, drugim praca w poradni. Złożyłam wniosek o urlop dla poratowania zdrowia. Czy będąc na urlopie dla poratowania zdrowia w szkole, mogę wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy, a następnie wziąć bezpłatny urlop wychowawczy w poradni?

Wymiar urlopu wypoczynkowego po urlopie wychowawczym

Pracownica w czasie urlopu wychowawczego, w 2011 r. pracowała na 1/2 etatu, w 2012 r. od stycznia do października na 1/4 etatu. Pracodawca udzielił jej już w 2012 r. urlopu w wymiarze 4 dni. Ile i za jaki okres należy jej się urlop wypoczynkowy?

Przebywanie na płatnym urlopie wychowawczym

W 2010 r. przebywałam na płatnym urlopie wychowawczym. W tym czasie podpisałam umowę-zlecenie z innym pracodawcą. Niedawno okazało się, że od tej umowy nie zapłacono obowiązkowych składek i upomniał się o nie ZUS. Czy mogą mi grozić jakieś konsekwencje? Czy będę musiała oddać pobrany zasiłek wychowawczy w czasie wykonywania zlecenia?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »