Kategoria: Urlop

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Urlop wypoczynkowy przeliczany na godziny

Autor: Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-07-31

Jestem pracownikiem ochrony, pracodawca rozliczał mnie z urlopu wypoczynkowego za 8 godzin dzień za dzień, mimo tego że pracuję 14 godz. dziennie, a drugi dzień mam wolny. W tym roku powiedział, że ze względu na to, że mam 14-godzinny dzień pracy, będzie mi wypłacone wynagrodzenie za urlop po 14 godz. i pobrane 1,75 dnia. Obliczyłem, że jeżeli wezmę 6 dni urlopu, to zabierze mi 10 dni, czy to zgodnie z prawem?

Marta Handzlik

Zgodnie z art. 154(2) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 1502) urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

 

Konieczność dokonania przeliczenia dni urlopu na godziny wynika z zasady rządzącej udzielaniem urlopu wypoczynkowego. Udziela się go bowiem w dni pracy pracownika w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracownika w danym dniu.

Mając wyrażony w godzinach przysługujący pracownikowi wymiar urlopu, pracodawca będzie „uszczuplał” pulę urlopową pracownika o taką liczbę godzin, jaką pracownik miałby przepracować w dniu lub w dni, w które urlop został mu udzielony.

W konsekwencji, wobec stosowania dłuższych niż 8-godzinna dobowych norm czasu pracy, dzień wolny od pracy ze względu na korzystanie z urlopu nie zawsze będzie równy 8 godzinom. Jeden „urlopowy” dzień wolny od pracy będzie mógł bowiem równać się na przykład 14 lub 16 godzinom pracy, jeśli pracownik pracuje w równoważnym czasie pracy, dopuszczającym przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do takich granic.

Słowem – pracodawca prawidłowo rozlicza udzielony Panu urlop wypoczynkowy. Skoro w danym dniu pracuje Pan 14 godzin, to tyle godzin należy Panu „odliczyć” z puli godzin urlopowych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Dodatkowy urlop macierzyński od stycznia 2010

Jeśli jestem na macierzyńskim od 30 września 2009 r. do 16 lutego 2010 r., to czy obejmuje mnie ten dodatkowy urlop, który został wprowadzony od stycznia 2010, czy dotyczy on tylko kobiet, które urodziły w 2010 r.?

Jak wyliczyć okres pracy – czy mam już 10 lat pracy?

Chciałabym, aby ktoś mi pomógł. Moja sytuacja wygląda następująco: po LO staż roczny, w tym samym czasie studiowałam zaocznie, po stażu podjęłam pracę, ale dalej studiowałam. Później mnie zwolnili, tzn. w marcu 2009 roku, od kwietnia pobierałam zasiłek półroczny, a obroniłam się w czerwcu 2009 r. Ile lat w takim razie wynosi mój wymiar urlopu?

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy na 3/4 etatu

Po urlopie macierzyńskim wykorzystałam zaległy urlop wypoczynkowy i część urlopu wychowawczego. Chciałabym wnioskować do pracodawcy o obniżenie wymiaru czasu pracy do 3/4 etatu przez rok. Czy jak się rozmyślę po kilku miesiącach, mogę wrócić do pracy na cały etat albo na wychowawczy? Czy mogę wnioskować kilkakrotnie o krótsze okresy obniżenia wymiaru czasu pracy (np. 3-miesięczne)? Przed urodzeniem dziecka byłam kierownikiem sklepu. Teraz, kiedy planuję wrócić na część etatu, mam wątpliwości, czy pracodawca zgodzi się, bym dalej pełniła tę funkcję. Czy w związku z tym może mnie przesunąć na stanowisko sprzedawcy? Jeśli tak, to co z wynagrodzeniem (3/4 dotychczasowego wynagrodzenia czy 3/4 wynagrodzenia sprzedawcy)?

Wniosek o urlop wychowawczy a wypowiedzenie umowy o pracę

Chciałbym złożyć wniosek o urlop wychowawczy, ale obawiam się, że pracodawca niebawem wręczy mi wypowiedzenie umowy o pracę. Rozumiem, że od momentu złożenia wniosku o urlop wychowawczy pracodawca nie może już mnie zwolnić? Co jeśli któregoś dnia właściciel firmy wręczy mi wypowiedzenie, a ja zarazem będę chciał złożyć wniosek o urlop? Czy wypowiedzenie umowy muszę podpisać?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »