Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Umowa o staż a składki ZUS

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-05-10

Student podpisuje umowę o staż, na który kieruje go uczelnia wyższa w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Staż jest płatny, od wynagrodzenia chcą studentowi odjąć składki na ZUS. Zgodnie z art. 6 pkt 9a faktycznie student podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu, ale pracodawca (czy inny podmiot) powinien ze swoich środków sfinansować składki. Czy w związku z tym pomniejszanie wypłaty studenta jest zgodne z prawem?
Dorota Kriger

Dokładnie tak jest – zgodnie z art. 6 pkt 9a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) osoby uczestniczące w projektach finansowanych ze środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych i pobierające w związku z tym uczestnictwem wynagrodzenie w formie stypendium (bez względu na stosowane nazewnictwo tego wynagrodzenia), podlegają z tego tytułu obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkiem ubezpieczeń: emerytalnego, rentowego i wypadkowego objęte są osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty, o ile nie mają innych tytułów powodujących obowiązek ubezpieczeń społecznych.

Wartość naliczonych i odprowadzanych z tego tytułu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w takim przypadku jest finansowana w całości przez podmioty kierujące szkoleniem czy stażem, o ile osoby te nie są ubezpieczone z innego tytułu. Wynika tak z art. 16 ust. 9a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób szkolących się i pobierających stypendium w okresie szkolenia powinni finansować w całości realizatorzy szkoleń jako płatnicy (art. 4 pkt 2 ustawy o sus), a środki na ten cel powinny być zabezpieczone w budżecie projektu. Kwoty wynagrodzeń, jakie wpisane są do umów szkoleniowych, powinny więc być kwotami niepomniejszanymi o składki na ubezpieczenia społeczne.

W sytuacji, gdy realizator stażu czy szkolenia odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osób szkolonych i pomniejsza w ten sposób to wynagrodzenie, jest to ewidentnie nieprawidłowe działanie. W takim przypadku zaleca się skierowanie pisma do organizatora szkolenia lub projektu ze wskazaniem powyższych przepisów i żądaniem uregulowania składek ze środków realizatora i wypłaty wynagrodzenia (stypendium) w całości, w kwocie określonej w umowie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Badanie alkomatem

Czy badanie alkomatem wszystkich pracowników jest legalne? Często kadrowa przychodzi niezapowiedziana i wzywa wszystkich pracowników na badanie alkomatem.

Umowa-zlecenie a ryczałt

Zatrudniono osobę na podstawie umowy-zlecenia. W umowie jest napisane, że osoba ta będzie pracowała maksymalnie 20 godzin w miesiącu (stawka 15 zł za godzinę). W listopadzie zleceniobiorca przepracował jedynie 9 godzin, co daje kwotę 135 zł brutto. Chyba nie można zastosować ryczałtu w takim przypadku. Czy mam rację? Czy należy dokonać rozliczenia na zasadach ogólnych?

Nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego

Szef powiadomił mnie niedawno, że w przyszłym miesiącu zostanę przeniesiony do innej placówki, odległej od mojego miejsca zamieszkania o 40 km. Nie chcę się na to zgodzić. Jeśli nie przyjmę wypowiedzenia zmieniającego, będzie to podobno porzucenie pracy. Co mogę zrobić? Czy należy mi się odszkodowanie?

Moment odejścia z pracy a prawo do odprawy

Jestem nauczycielem mianowanym, mam umowę o pracę. Niebawem wracam do pracy po urlopie zdrowotnym. Dyrektor poinformował mnie, że przewidziano dla mnie tylko 4 godz. tygodniowo. Czy jeżeli nie zgodzę się na te warunki, przysługuje mi odprawa? Zdaniem dyrektora nie, bo musiałabym pracować do końca roku szkolnego. Czy mogę wnieść o przeniesienie w stan nieczynny, jeśli dostanę wypowiedzenie? Dodam, że pracowałam dotąd w pełnym wymiarze godzin.

Urlop dla żołnierza na czas kampanii wyborczej

Jestem zawodowym żołnierzem i chcę kandydować na radnego na szczeblu gminnym. O owym fakcie muszę powiadomić dowódcę jednostki wojskowej, od którego muszę dostać zgodę. Podobno dowódca jednostki musi mnie wysłać na urlop bezpłatny na okres kampanii wyborczej. Czy to prawda?

Nowy system wynagradzania a uzyskanie dodatku wyrównawczego

Pracuję w spółce akcyjnej, w której obecny prezes chce wprowadzić nowy system wynagradzania. Jestem chroniony ze względu na wiek przedemerytalny. Czy zastosowanie przez pracodawcę akt. 43 Kodeksu pracy przy wypowiedzeniu zmieniającym całkowicie wyklucza uzyskanie przeze mnie dodatku wyrównawczego?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »