Kategoria: Zawarcie umowy

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Umowa cywilno-prawna

Autor: • Opublikowane: 2006-06-19

Jestem lekarzem. Obecnie jestem zatrudniona w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na podstawie umowy o pracę na czas określony do 1 lipca 2019 roku. Na początku listopada br. poprosiłam pracodawcę, żeby od 1-ego stycznia zatrudnił mnie na kontrakt tzn. umowę cywilno-prawną. Zachowałam obowiązujący mnie okres wypowiedzenia. Złożyłam też podanie o zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej od 1-ego stycznia 2006 roku. Początkowo Dyrektor Ośrodka Zdrowia przyjęła to i nie było problemu. Ale przed dwoma dniami powiedziała, że nie może mnie zatrudnić na kontrakcie od 1-ego stycznia, ponieważ to jest niezgodne z kodeksem pracy. Zaproponowała mi, żebym się zwolniła na miesiąc i podjęła pracę na kontrakcie od 1-ego lutego, chyba, że pozostanę na umowie o pracę... Ja nie chcę przerywać pracy. Czy można przejść z umowy o pracę na kontrakt bez miesięcznej przerwy?

Lekarz może być zatrudniony na podstawie umowy cywilno-prawnej pod warunkiem jednak, że charakter jego pracy nie będzie wyczerpywał pojęcia stosunku pracy (art. 22 K.p.).

Najważniejszym elementem odróżniającym jest podporządkowanie pracodawcy w procesie pracy. Jeśli ten element występuje, wówczas zatrudnienie w ramach umowy cywilno-prawnej byłoby obejściem wskazanego art. 22 K.p.

Przykładowo, jeśli praca lekarza specjalisty laryngologa polega na przyjmowaniu pacjentów w ściśle określonych stałych godzinach w zakładzie opieki zdrowotnej, to może być realizowana na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Jeśli układ organizacyjny funkcjonowania ZOZ wymaga dyspozycyjności pracobiorcy w postaci prawa zlecania mu w danej chwili koniecznej do wykonania pracy medycznej, to wówczas mamy do czynienia z podporządkowaniem pracodawcy w procesie pracy i musi być zawarty stosunek pracy.

Podobnie, jeśli specjalista laryngolog wykonuje, poza przyjmowaniem pacjentów, także prace o charakterze np. zespołowego-podporządkowania w formie przeprowadzania operacji laryngologicznych pod nadzorem ordynatora, to taka praca musi być wykonywana w ramach stosunku pracy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Prezes a umowa o pracę

Kto zawiera umowę o pracę z prezesem spółki z o.o. wówczas kiedy zarząd jest jednoosobowy i ma ona dwóch udziałowców. Jeśli umowa może być zawarta z pełnomocnikiem, to kto go ustanawia? Czy może nim być osoba fizyczna?

Przedłużenie umowy na czas nieokreślony

Czytałem, że jeśli kończy się umowa na czas określony i następną umową ma być umowa na czas nieokreślony, to pracodawca musi o tym poinformować pracownika najdalej 5 dni przed końcem umowy na czas określony. Czy jeśli pracodawca nic nie powie przed końcem umowy, to czy oznacza to, że automatycznie umowa zostaje przedłużona?

Ustawa antykryzysowa a trzecia umowa na czas określony

Pracownica miała następujące umowy: 01.11.2007-31.05.2008 – czas określony; 01.06.2008-30.06.2010 – czas określony. Czy można zawrzeć kolejną umowę na czas określony – 01.06.2010-31.07.2011? Czy będzie to zgodne z ustawą antykryzysową? Pracodawca nie wprowadził do regulaminu zmian, że w zakładzie obowiązuje ustawa antykryzysowa – czy będzie trzeba to zrobić, żeby móc skorzystać z tego przepisu?

Świadczenie pracy bez umowy

Dnia 13 września wygasła moja pierwsza umowa o pracę na czas określony. Do dziś nie otrzymałam następnej umowy. Aktualnie nasza firma zmienia siedzibę. Pracodawca chce, abym przyszła do pracy w sobotę w związku z przeprowadzką. Jednak pracodawca nie chce zapłacić nadgodzin ani udzielić dnia wolnego w zamian za pracę w sobotę. Jak mam postąpić?

Umowa zlecenie czy umowa o dzieło?

Mam działalność gospodarczą. W okresie wakacyjnym chciałabym zatrudnić osobę do sprzątania domków letniskowych. Jaka powinna być w takim przypadku umowa – umowa zlecenie czy umowa o dzieło?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »