Kategoria: Mobbing i równe traktowanie w zatrudnieniu

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Umowa o pracę bez klauzuli wypowiedzenia

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-02-01

Kilka miesięcy temu podpisałem umowę o pracę na czas określony. Niestety nie przewidziałem, że powinna zawierać klauzulę o możliwości jej wypowiedzenia. Firma zatrudnia na takim samym stanowisku kilkadziesiąt osób z czego część na czas określony. W przeciwieństwie do mojej ich umowy zawierają taką klauzulę. Czy jeśli chciałbym rozwiązać umowę fakt ten można potraktować jako nierówne traktowanie przez pracodawcę?

Marek Gola

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy.

Z treści Pana pytania wynika, że świadczy Pan pracę na podstawie umowy o pracę na czas określony. Umowa zawarta została, jak mniemam na okres dłuższy aniżeli 6 miesięcy. Umowa nie przewiduje jednak klauzuli umożliwiającej jej rozwiązanie. Pozostali Pana koledzy z pracy, pracujący na tym samym stanowisku mają w umowie taką klauzulę. Zastanawia się Pan, czy nie dochodzi do naruszania zasady niedyskryminacji pracownika?

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Innymi słowy umowa na czas określony, dłuższy aniżeli 6 miesięcy może, ale nie musi zawierać klauzuli o 2-tygodniowym wypowiedzeniu.

Z uwagi na powyższe w mojej ocenie nie można w sposób skuteczny wywodzić, że pracodawca Pana dyskryminuje, albowiem nie wie Pan, czy klauzula w umowach o pracę Pana kolegów nie została wpisana do tychże umów na ich prośbę. Klauzula jest fakultatywna. Sam zresztą przyznaje Pan, że zapomniał o konieczności wpisania klauzuli. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by w treści umowy taka klauzula się znalazła, np. na podstawie aneksu lub porozumienia stron.

Nie widzę jednak podstaw do postawienia zarzuty dyskryminacji, albowiem strony stosunku pracy swobodnie kształtują zakres wzajemnych praw i obowiązków i trudno tu mówić o dyskryminacji, w szczególności jeżeli sam ustawodawca daje w tym zakresie fakultatywność.

Powyższe jednak winno być oceniane z punktu widzenia także długości umowy o pracę. Jak podkreśla się w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2014 r., sygn. akt I PK 398/13, „osoba wykonująca pracę na podstawie 7-letniej umowy terminowej nie może być gorzej traktowana niż zatrudniona na podstawie umowy na czas nieokreślony”. Zachodzi zatem pytanie na jaki okres umowa została zawarta?

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Mobbing całej załogi

Jestem pracownikiem obsługi przedszkola, w którym panuje zastraszenie całego personelu. Dyrektorka przedszkola wprowadziła swoje zasady – jeśli ktoś nie jest po jej stronie, to jest przez nią szykanowany i pozbawiany premii. W styczniu odebrała premie prawie wszystkim pracownikom w większym czy mniejszym stopniu, chociaż cały personel pracował na wysokich obrotach, żeby wszystko było tak jak się należy. A to i tak pani dyrektor było mało. Nie mam pojęcia jak problem ten rozwiązać bo ludzie są tak wystraszeni, że już jeden do drugiego nawet boi się odezwać, by nie sprowokować utraty premii. Dyrektorka straszy, że jeżeli coś się nie podoba to możemy się pozwalniać, bo na nasze miejsce jest sporo ludzi chętnych. Proszę o radę co możemy w tej sytuacji zrobić.

Niemoralna propozycja szefa

Otrzymałam niemoralną propozycję od szefa - dowodem są sms-y. Czy mam szansę otrzymać odszkodowanie?

Jakich informacji pracodawca ma prawo żądać od pracownika?

Pracodawca po 3 miesiącach mojej próbnej pracy u niego, a przed podpisaniem właściwej umowy o pracę, zażądał, abym przedłożył mu uzasadnienie dotyczącego mnie wyroku sprzed 6 lat. To była sprawa karna, została umorzona. Skoro nie zapadł wyrok skazujący, czy żądania pracodawcy co do takich informacji na mój temat są zasadne?

Mobbing w pracy - toksyczny współpracownik

Jak należy się zachować, w jaki sposób się bronić przed ordynarnymi uwagami i poniżającymi komentarzami młodszego współpracownika? On wykorzystuje fakt, że odpowiadam za dział, w którym pracujemy, i innym kolegom oraz szefowi trudno będzie uwierzyć, że ta młoda, „fajna” osoba robi wszystko, aby każdy dzień pracy był dla mnie nie do zniesienia. Nie wiem, co począć, jest to pierwsza taka sytuacja w ciągu wielu lat mojej pracy.

Presja wywierana na pracownika przed okresem ochronnym

Jestem pokojową w ośrodku wczasowym. Mój przełożony zaczął wywierać na mnie presję, dążąc do mojego zwolnienia. Pracujemy po 10 godzin, a przerwy między kolejną pracą wynoszą często niespełna 8 godzin. Poza obowiązującymi pracami przełożony kieruje mnie do prac, których nie mam wyznaczonych w obowiązkach. Gdy prosiłam, aby do jednej z takich prac mnie nie wyznaczał, ponieważ mam chory kręgosłup, to efekt był taki, że tę właśnie pracę nakazał mi wykonywać każdego dnia. Do przedemerytalnego okresu ochronnego mam 6 miesięcy, a pocztą pantoflową dowiedziałam się, że kierownik zamierza mnie zwolnić, zanim wejdę w okres ochronny. Od kilku tygodni nakłada na mnie dodatkowe prace, niezwiązane z powierzonymi obowiązkami, oraz nagina grafik w sposób niepozwalający na normalny odpoczynek. Myślę, że inni starsi pracownicy też są pod taką presją. Wygląda na to, że chce wyeliminować tych, którzy zbliżają się do okresu ochronnego. Proszę o poradę – co można w tej sytuacji zrobić?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »