Kategoria: Urlop

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Szkoła policealna a wymiar urlopu

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-02-18

Skończyłam liceum (4 lata) i studium policealne (2,5 roku). Czy to studium liczy mi się do urlopu jako 2 czy 3 lata? Od razu po szkole dostałam pracę i w marcu miną 3 lata pracy.
Dorota Kriger

W Kodeksie pracy w § 1 art. 155 wskazano maksymalne okresy, które można uwzględnić przy ustalaniu wymiaru urlopu.

Okresy te wynoszą odpowiednio:

  1. z tytułu ukończenia zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  2. z tytułu ukończenia średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż – 5 lat,
  3. z tytułu ukończenia średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
  4. z tytułu ukończenia średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
  5. z tytułu ukończenia szkoły policealnej – 6 lat,
  6. z tytułu ukończenia szkoły wyższej – 8 lat.

Zgodnie z dalszą treścią art. 155 § 1 Kodeksu pracy okresy nauki, o których mowa w pkt 1–6, nie podlegają sumowaniu.

W związku z powyższym nie należy liczyć osobno wyżej wymienionych okresów ukończonych szkół, np. osobno liceum jako 4 lata i osobno szkoły policealnej jako 6 lat, tylko powinno się uwzględnić najkorzystniejszy wariant z wyżej wskazanych, np. ostatnią ukończoną szkołę, której dotyczy najdłuższy okres.

Nie należy także sumować lat, które wykraczają poza przewidziany programem nauczania czas trwania nauki.

Ustalając wymiar Pani urlopu wypoczynkowego, bierzemy pod uwagę ostatnią ukończoną przez Panią szkołę, czyli studium policealne. Z tytułu ukończenia tej szkoły do okresu pracy, od którego zależy wymiar Pani urlopu, można zaliczyć maksymalnie 6 lat.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Pamiętać także trzeba o tym, że w razie jednoczesnego pobierania nauki przez pracownika i świadczenia pracy do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym pobierano naukę, bądź okres nauki – zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika (art. 155 § 2 Kodeksu pracy).

Jeśli rozpoczęła Pani pracę bezpośrednio po zakończeniu nauki, to podejmując zatrudnienie, miała Pani 6-letni staż, a żeby uzyskać prawo do wymiaru urlopu w ilości 26 dni, należy mieć staż pracy co najmniej 10-letni (art. 154 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy). W tym celu należy przepracować pełne 4 lata – od dnia podjęcia zatrudnienia.

Jeśli zgodnie z podaną przez Panią informacją w marcu tego roku miną 3 lata stażu pracy, to do nabycia prawa do 26 dni urlopu brakuje Pani jeszcze jednego pełnego roku pracy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Prace interwencyjne a długość urlopu

Zostałam zatrudniona do prac interwencyjnych na rok czasu. Ile należy mi się urlopu wypoczynkowego?

Powrót po macierzyńskim a dzień wolny od pracy w firmie

Skończyłam urlop macierzyński 2 kwietnia, który w moim zakładzie pracy był dniem wolnym z racji dodatkowego dnia za 1 maja. Czy przysługuje mi zatem dzień wolny, skoro byłam na urlopie macierzyńskim?

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy – czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Czy za niewykorzystany urlop pracodawca musi wypłacić ekwiwalent czy urlop przechodzi na drugiego pracodawcę?

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z kolei twierdzi, że tylko pracodawca może udzielić urlopu.

Podjęcie pracy w czasie urlopu wychowawczego

Mam pytanie odnośnie podjęcia pracy w czasie urlopu wychowawczego. Obecnie u mojego pracodawcy mam umowę na czas nieokreślony (40 h). Chciałabym jednak teraz, w czasie urlopu wychowawczego podjąć pracę w szkole. Czy mogę to zrobić? Czy ewentualnie muszę o tym informować pracodawcę i czy on może się na to nie zgodzić? Jaką umowę mogę podpisać z nowym pracodawcą (umowę o pracę na rok na czas nieokreślony)? Co w przypadku gdybym zaszła w ciążę, pracując w czasie wychowawczego? Jak byłby mi wypłacany macierzyński bądź zwolnienie lekarskie?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »