Kategoria: Urlop

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Staż, umowa-zlecenie a wymiar urlopu – 20 czy 26 dni?

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-06-10

W 2010 r. podjąłem staż organizowany przez PUP, jednak po 2 tygodniach staż został przerwany (bez winy żadnej ze stron). W 2010 r. pracowałem jeszcze miesiąc na umowę-zlecenie w jednej z firm. W 2011 r. podjąłem pierwszą pracę na podstawie umowy o pracę. Czy należy mi się od razu pełny wymiar urlopu, czy może urlop jest naliczany co miesiąc wg zasady 1/12, tak jakby była to pierwsza praca?
Dorota Kriger

Staż, który odbywał Pan w 2010 roku (bez względu na to, czy został ukończony, czy nie), oraz umowa-zlecenie nie są wliczane do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego. Umowa-zlecenie nie ma żadnego wpływu na urlop wypoczynkowy, jest to bowiem umowa cywilnoprawna, uregulowana w Kodeksie cywilnym, i nie wpływa na kwestie związane z uprawnieniami pracowniczymi.

Nieco inaczej wygląda sprawa stażu, jeśli podczas jego trwania pobierał Pan, jako osoba bezrobotna, stypendium (art. 49 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). Okres pobierania stypendium podlega bowiem wliczeniu do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, ale jak już wyżej zostało podane – nie wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego (art. 79 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

W rozumieniu art. 79 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz art. 153 § 1 K.p. dopiero w 2011 roku podjął Pan pierwszą w życiu pracę. Oznacza to, że podejmując pracę po raz pierwszy w 2011 roku, prawo do urlopu uzyskuje Pan z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego Panu po przepracowaniu roku. Niestety, ponieważ w 2010 roku staż trwał tylko 2 tygodnie, nieznacznie wpływa on na roczny wymiar urlopu – na razie nadal ma Pan prawo do 20 dni urlopu (art. 154 § 1 pkt 1).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy – czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Czy za niewykorzystany urlop pracodawca musi wypłacić ekwiwalent czy urlop przechodzi na drugiego pracodawcę?

Urlop ojcowski – płatny czy nie?

Czy ojcowski urlop jest płatny?

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z kolei twierdzi, że tylko pracodawca może udzielić urlopu.

Wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego podczas urlopu dla poratowania zdrowia

Jestem na kończącym się urlopie macierzyńskim. Moim głównym źródłem utrzymania jest praca w szkole, drugim praca w poradni. Złożyłam wniosek o urlop dla poratowania zdrowia. Czy będąc na urlopie dla poratowania zdrowia w szkole, mogę wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy, a następnie wziąć bezpłatny urlop wychowawczy w poradni?

Skutki przerwania urlopu wypoczynkowego chorobą

Jestem pracownikiem instytucji budżetowej. W lipcu rozpocząłem planowany 14-dniowy urlop wypoczynkowy. Po 11 dniach od jego rozpoczęcia na skutek choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim został on przerwany. Czy w takiej sytuacji pracodawca może wymusić lub wydać mi polecenie, abym ponownie wykorzystał urlop w wymiarze 14 dni? Zgodnie z regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych otrzymałem wypłatę świadczenia urlopowego przed jego rozpoczęciem. Czy w przypadku przerwania urlopu wypoczynkowego z powodu choroby, pracodawca może zażądać zwrotu dopłaty?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »