Kategoria: Czas pracy

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Skrócony czas pracy dla osoby niepełnosprawnej

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2013-05-29

Mam orzeczoną niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym. Podczas wykonywania badań wstępnych lekarz medycyny pracy wskazał, że powinienem mieć skrócony czas pracy. Czy muszę się zastosować do tych zaleceń? Wolałbym pracować w pełnym wymiarze.
Dorota Kriger

Obecnie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) stanowią, że czas pracy osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, niezależnie od jej stopnia, wynosi maksymalnie 8 godzin na dobę (40 godzin tygodniowo), pracownik zaś o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może skorzystać ze skróconego czasu pracy, czyli maksymalnie 7 godzin na dobę (35 godzin tygodniowo), jeśli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub lekarz sprawujący opiekę nad pracownikiem niepełnosprawnym wyda zaświadczenie o celowości stosowania skróconego czasu pracy. Lekarz, wystawiając zaświadczenie, nie określa, w jakim wymiarze godzin może on pracować, tylko wskazuje, że stosowanie skróconych norm czasu wobec danego pracownika jest celowe.

Należy zwrócić uwagę na to, że zaświadczenie to pozyskiwane jest niezależnie od orzeczenia lekarskiego (np. wystawianego w przypadku badań kontrolnych).

To w interesie niepełnosprawnego pracownika jest więc pozyskanie takiego zaświadczenia. Mówi o tym art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgodnie z którym zaświadczenie o celowości stosowania skróconego czasu pracy mogą otrzymać pracownicy niepełnosprawni, którzy wystąpią z takim wnioskiem.

Jeśli jednak pracownik pozyska takie zaświadczenie, to pracodawca będzie nim związany od dnia jego przedłożenia. Pracodawca powinien bowiem respektować zaświadczenia wystawione zarówno przez lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracowników, jak i przez lekarza sprawującego opiekę nad osobą niepełnosprawną – o ile brakowało lekarza medycyny pracy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeśli więc pracownik nie chce korzystać ze skróconego czasu pracy to: albo nie powinien występować o takie zaświadczenie, albo nie powinien przedstawiać pracodawcy takiego zaświadczenia. Decyzję w tym przypadku podejmuje na własne ryzyko i z pełną świadomością, że pracodawca nie będzie ponosił konsekwencji w związku z niezastosowaniem się do treści tego zaświadczenia.

To też oznacza, że bez pisemnego oświadczenia pracownika, w przypadku gdy przedłożył on już zaświadczenie od lekarza o celowości stosowania skróconego czasu pracy, ale chce jednak pracować w większej liczbie godzin, pracodawca nie będzie mógł powierzać temu pracownikowi pracy w wymiarze przekraczającym 7 godzin na dobę i 35 godzin na tydzień. Jest to bowiem uprawnienie pracownika, z którego może on, lecz nie musi, korzystać, pracodawca zaś musi je uwzględniać i minimalizować ewentualne konsekwencje wynikające z niestosowania się do zaleceń lekarza medycyny pracy. Dlatego pracodawca, który otrzyma takie zaświadczenie, ma prawo domagać się pisemnego oświadczenia, jeśli pracownik chce pomimo zaświadczenia pracować w normalnym czasie pracy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Czas pracy logopedy

Pracuję jako nauczyciel logopeda w ośrodku oświatowym. Pracuję jak pozostali nauczyciele: 45 minut + przerwa. Podczas przerw obowiązują mnie dyżury. Dyrektor zapowiedział, że zmieni mi czas pracy z 45 na 60 minut plus przerwy. W efekcie będę pracować kilka godzin tygodniowo dłużej. Czy to jest zgodne z prawem? Które ustawy i w jaki sposób regulują czas pracy logopedy?

Ograniczenie godzin pracy

Jestem nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym przez mianowanie. Obecnie pracuję na cały etat, tj. w szkole macierzystej mam 11/18 etatu i w drugiej szkole 7/18. Otrzymałam pismo o ograniczeniu godzin pracy: 10/18 etatu w pierwszej i 5/18 w drugiej szkole i jestem proszona o wyrażenie zgody na obniżenie etatu do 10/18. Czy nie powinno być to do 15/18?

Rozliczenie ryczałtu za używanie samochodu osobowego do celów prywatnych

Pracuję w firmie na umowę o pracę. Otrzymuję miesięczny ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Czy za dni, w których załatwiam sprawy służbowe, ale nie jestem w pracy, powinnam mieć odliczaną część ryczałtu? 

Pensum dydaktyczne

Od 12 lat pracuję w szkole, dawniej jako nauczycielka W-F. Miałam niestety ciężki wypadek, po którym przekwalifikowałam się na nauczycielkę matematyki (mam skończone studia). W 2007 r. zmieniłam więc stanowisko. Obecnie dyrektor zamierza obciąć mi pensum dydaktyczne, by dać godziny matematyki nowemu nauczycielowi. Zdaniem dyrektora mam „dorobić” godziny wychowaniem fizycznym, które teoretycznie wciąż jest moim kierunkiem wiodącym. Dla mnie to niedorzeczne. Co robić?

Dni wolne w systemie 4-brygadowym

Praca w systemie 4-brygadowym. W jakim terminie trzeba oddać pracownikowi dzień wolny (np. za 15 sierpnia 2015 r.)?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »