Forum | Kontakt | Cennik | Porady prawne
Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.
Opublikowane: 2011-02-04 Autor: Dorota Kriger

Składka na Fundusz Pracy za pracownicę, która ukończyła 55 lat

Czy za osobę (kobietę), która ukończyła 55 lat, zatrudnioną w zakładzie pracy od 1990 r., należy opłacać składkę na Fundusz Pracy?
Dorota Kriger

Zmiany w zakresie zasad opłacania składek na FP i FGŚP wprowadziła ustawa z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33).

Składki na Fundusz Pracy należy obecnie opłacać za osoby wymienione w art. 104 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, czyli m.in. za zleceniobiorców, pracowników, przedsiębiorców. Jednakże od 1 lipca 2009 r. – zgodnie z art. 104b ust. 2 ww. ustawy – składki na Fundusz Pracy za te osoby opłaca się do momentu osiągnięcia przez nie wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn. Oznacza to, że składki na Fundusz Pracy należy opłacać wyłącznie za osoby, które nie osiągnęły podanego wieku: co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn, bez względu na to, kiedy zostały zatrudnione.

Powyższa zasada dotyczy także składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zwolnienie z obowiązku opłacania składki na FGŚP wynika z treści ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121 oraz z Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654), a dokładnie z art. 9b ust. 2 tej ustawy. Zgodnie z nim pracodawca nie opłaca składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za pracowników, którzy osiągnęli wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn.

Mimo że nie jest istotna data zatrudnienia danej osoby, to w tym przypadku decydujący jest moment osiągnięcia danego wieku. Jeżeli osiągnięcie wymaganego do zwolnienia wieku następuje w trakcie miesiąca kalendarzowego, wówczas zwolnienie z obowiązku opłacania tych składek przysługuje dopiero od następnego miesiąca. Jeżeli zaś osoby te ukończą 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) pierwszego dnia danego miesiąca, to zwolnienie z opłacania wymienionych składek przysługuje im już od tego miesiąca.

Odpowiadając na zadane pytanie: jeśli kobieta ukończyła 55 lat, nie należy już opłacać składek na FP i na FGŚP za tę pracownicę.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Nieprawdziwe informacje w świadectwie pracy – pracodawca nie chce poprawić świadectwa

Wygrałem w sądzie pracy z byłym pracodawcą poprawę świadectwa pracy (wykreślenie nieprawdziwych informacji dotyczących urlopu bezpłatnego). Pomimo nakazu sądu do poprawy świadectwa minął wyznaczony termin przez sąd i nie otrzymałem nowego świadectwa. Gdzie bym mógł się odwołać z tą sprawą? Nadmienię, że nie mogę się skontaktować z byłym pracodawcą.

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już prawie zdrowy. Czy mogę w jakiś sposób anulować L4 i iść do pracy?

Badanie alkomatem

Czy badanie alkomatem wszystkich pracowników jest legalne? Często kadrowa przychodzi niezapowiedziana i wzywa wszystkich pracowników na badanie alkomatem.

Nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego

Szef powiadomił mnie niedawno, że w przyszłym miesiącu zostanę przeniesiony do innej placówki, odległej od mojego miejsca zamieszkania o 40 km. Nie chcę się na to zgodzić. Jeśli nie przyjmę wypowiedzenia zmieniającego, będzie to podobno porzucenie pracy. Co mogę zrobić? Czy należy mi się odszkodowanie?

Opinie naszych Klientów ››Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.07.2014 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2013 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.


wizytówka