Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Składka na Fundusz Pracy za pracownicę, która ukończyła 55 lat

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-02-04

Czy za osobę (kobietę), która ukończyła 55 lat, zatrudnioną w zakładzie pracy od 1990 r., należy opłacać składkę na Fundusz Pracy?
Dorota Kriger

Zmiany w zakresie zasad opłacania składek na FP i FGŚP wprowadziła ustawa z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33).

Składki na Fundusz Pracy należy obecnie opłacać za osoby wymienione w art. 104 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, czyli m.in. za zleceniobiorców, pracowników, przedsiębiorców. Jednakże od 1 lipca 2009 r. – zgodnie z art. 104b ust. 2 ww. ustawy – składki na Fundusz Pracy za te osoby opłaca się do momentu osiągnięcia przez nie wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn. Oznacza to, że składki na Fundusz Pracy należy opłacać wyłącznie za osoby, które nie osiągnęły podanego wieku: co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn, bez względu na to, kiedy zostały zatrudnione.

Powyższa zasada dotyczy także składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zwolnienie z obowiązku opłacania składki na FGŚP wynika z treści ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121 oraz z Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654), a dokładnie z art. 9b ust. 2 tej ustawy. Zgodnie z nim pracodawca nie opłaca składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za pracowników, którzy osiągnęli wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn.

Mimo że nie jest istotna data zatrudnienia danej osoby, to w tym przypadku decydujący jest moment osiągnięcia danego wieku. Jeżeli osiągnięcie wymaganego do zwolnienia wieku następuje w trakcie miesiąca kalendarzowego, wówczas zwolnienie z obowiązku opłacania tych składek przysługuje dopiero od następnego miesiąca. Jeżeli zaś osoby te ukończą 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) pierwszego dnia danego miesiąca, to zwolnienie z opłacania wymienionych składek przysługuje im już od tego miesiąca.

Odpowiadając na zadane pytanie: jeśli kobieta ukończyła 55 lat, nie należy już opłacać składek na FP i na FGŚP za tę pracownicę.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Nieprawdziwe informacje w świadectwie pracy – pracodawca nie chce poprawić świadectwa

Wygrałem w sądzie pracy z byłym pracodawcą poprawę świadectwa pracy (wykreślenie nieprawdziwych informacji dotyczących urlopu bezpłatnego). Pomimo nakazu sądu do poprawy świadectwa minął wyznaczony termin przez sąd i nie otrzymałem nowego świadectwa. Gdzie bym mógł się odwołać z tą sprawą? Nadmienię, że nie mogę się skontaktować z byłym pracodawcą.

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już prawie zdrowy. Czy mogę w jakiś sposób anulować L4 i iść do pracy?

Badanie alkomatem

Czy badanie alkomatem wszystkich pracowników jest legalne? Często kadrowa przychodzi niezapowiedziana i wzywa wszystkich pracowników na badanie alkomatem.

Nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego

Szef powiadomił mnie niedawno, że w przyszłym miesiącu zostanę przeniesiony do innej placówki, odległej od mojego miejsca zamieszkania o 40 km. Nie chcę się na to zgodzić. Jeśli nie przyjmę wypowiedzenia zmieniającego, będzie to podobno porzucenie pracy. Co mogę zrobić? Czy należy mi się odszkodowanie?

Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty

Niedawno rozpocząłem studia na kierunku fizjoterapia i nasunęło mi się jedno pytanie. Czy w klasyfikacji zawodów zawód fizjoterapeuty występuje jako zawód samodzielny? Czy ukończenie studiów wyższych na kierunku fizjoterapia daje wolną rękę w samodzielnym wykonywaniu zawodu, tak jak ma to miejsce w zawodzie lekarza?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »