Kategoria: Wynagrodzenie

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Jak rozliczyć kierowcę?

Autor: • Opublikowane: 2006-05-16

Proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

1.Czy kierowcy zatrudnionemu na umowę zlecenie przysługują jakiekolwiek dodatki (głównie chodzi o dobę pracowniczą)?

2.Jakie nadgodziny przysługują kierowcy zatrudnionemu na umowę o pracę w przypadku zatrudnienia go w dniu wolnym od pracy, nie udzielając mu dodatkowego dnia wolnego (brak takiej możliwości):

a)w dzień roboczy,

b)w sobotę,

c)w niedzielę.

3.Czy występują jakiekolwiek nadgodziny jeżeli kierowca zostanie zatrudniony w wolną dla niego niedzielę i zostanie mu udzielone wolne w dzień roboczy w takim samym nominale godzin?

4.Jakie nadgodziny przysługują kierowcy zatrudnionemu na umowę o pracę w przypadku gdy planowane w grafiku miał 4 godziny a przedłużono mu pracę do 8 godzin. Wszystkie godziny występowały w dzień? W umowie o pracę kierowca ma zapis: dobowy wymiar czasu pracy: wg grafiku służbowego.

5. Czy można planować dyżur domowy w dni wolne od pracy.

Kierowcy zatrudnionemu na umowę zlecenie przysługują takie należności, jakie wynikają z treści zawartej umowy zlecenia.

Kierowca zatrudniony w dniu roboczym przewidzianym harmonogramowo jako wolny od pracy /takim dniem jest także sobota/ ma prawo do innego dnia wolnego od pracy w zamian, na podstawie art. 151/3/ K.p.

Kierowca zatrudniony w niedzielę ma także prawo do innego dnia wolnego od pracy w zamian, który powinien być udzielony najpóźniej w ciągu 6 dni kalendarzowych po upływie przepracowanej niedzieli, zgodnie z art. 151/11/ K.p.

Jeżeli kierowca zostanie zatrudniony w wolną dla niego niedzielę i zostanie mu udzielone wolne w dzień roboczy w takim samym nominale godzin, to taka sytuacja nie wyczerpuje należnej pracownikowi rekompensaty.

Pracownik zatrudniony w niedzielę musi otrzymać w zamian inny dzień wolny od pracy równoważny tej niedzieli. Oznacza to, że skoro niedzielę definiuje czas od 6.00 w niedzielę do 6.00 w poniedziałek (art.151/9/ par. 2 K.p.), to dzień wolny od pracy udzielony w zamian musi odpowiadać układowi od 6.00 w danym dniu do 6.00 w następnym dniu, udzielony oczywiście po upływie doby pracowniczej.

Jakie nadgodziny przysługują kierowcy zatrudnionemu na umowę o pracę w przypadku gdy planowane w grafiku miał 4 godziny a przedłużono mu pracę do 8 godzin, przy czym wszystkie godziny występowały w dzień - w tym zakresie panują niejednolite poglądy.

Część komentatorów uważa, że mamy do czynienia z godzinami nadliczbowymi przekraczającymi dopuszczalny wymiar dobowy czasu pracy a inni, sądzą, że godziny te wyczerpią pojęcie nadliczbowych dopiero po upływie okresu rozliczeniowego czasu pracy.

Osobiście opowiadam się za tym pierwszym poglądem, gdyż jest on zgodny z gramatyczną treścią definicji pracy w godzinach nadliczbowych zawartą w art. 151 par. 1 K.p.

Planować dyżuru w dni wolne od pracy nie wolno. Jeśli jednak istnieje, na bieżąco, potrzeba zlecenia takiego dyżuru w dniu wolnym od pracy, to wówczas ten dzień utraci przymiot wolnego od pracy i będzie trzeba w rozliczeniu czasu pracy udzielić pracownikowi innego dnia wolnego od pracy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Potrącenia za braki podczas pracy „na czarno”

Pracuję na czarno, nie podpisywałam żadnej odpowiedzialności materialnej oraz żadnych oświadczeń, umów itp! Okazało się że po moim weekendzie (bo pracuję tylko w weekendy) brakuje 16 sztuk na sklepie. Czy pracodawca ma prawo nie wypłacić mi pensji? Czy jestem za ten towar odpowiedzialna? Co mogę zrobić w takiej sytuacji?

Niepełne wynagrodzenie za czas choroby – pracodawca wypłacił chorobowe tylko w części

Ostatnio miałem zwolnienie lekarskie z pracy na 5 dni, pracodawca wypłacił mi jednak tylko za 3 dni. Twierdzi, że księgowa wynalazła jakiś przepis, według którego tak mi się należy, i koniec. Mam umowę na czas nieokreślony od 1 lutego. Czy pracodawca miał rację?

Wypłata wynagrodzeń na konto

Zakład pracy zmienił formę wypłaty wynagrodzenia, które odtąd będzie przelewane na konto pracownika. Nie potrzebujemy podpisów na liście płac, ale dowodem otrzymania będą dowody przelewu. Czy w dokumentacji każdego pracownika należy umieszczać wydruki potwierdzenia przelewu? Czy możliwe jest wypłacanie wynagrodzenia np. na konto żony pracownika, jeśli on o to prosi?

Obniżenie pensji z powodu przerwy w zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży

Pracuję jako nauczyciel, mam umowę na czas nieokreślony. Jestem w ciąży, obecnie podczas drugiego zwolnienia lekarskiego – po poprzednim wróciłam na kilka tygodni do pracy. Zauważyłam, że moja pensja uległa zmniejszeniu z powodu wyliczenia zasiłku z ostatnich 12 miesięcy (w poprzednim roku szkolnym miałam dużo mniej godzin). Jak wiadomo, w szkole są przerwy – ferie, przerwy świąteczne itp. Czy mogę w tym czasie nie brać L-4, by mieć wyższą pensję?

Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę

Co to znaczy, że „wykonawca otrzyma wynagrodzenie płatne miesięcznie do dnia 20 każdego miesiąca z dołu”? Czy wynagrodzenie na przykład za miesiąc luty mam zapłacić do 20 lutego, czy do 20 marca?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »