Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Przeniesienie nauczyciela do oddziału zerowego

Autor: Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-12-21

Pracuję 30 lat w zawodzie nauczyciela. Zatrudniona jestem w zespole szkół jako nauczyciel nauczania zintegrowanego w wymiarze 18/18. W tym roku szkolnym dyrektor przydzielił mi prowadzenie oddziału zerowego. Od czterech lat w szkole praktykowane jest, że nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej prowadzą klasy od „0” do III. Pensum w klasie „0” wynosi 25 godzin, mimo że w oddziale są dzieci pięcio- i sześcioletnie. Nie podpisano ze mną żadnej nowej umowy ani aneksu do umowy o zmianie pensum i zatrudnienia, nie zapytano mnie o zgodę na przejście do zerówki. Czy należy mi się wynagrodzenie nauczyciela szkoły podstawowej, czy nauczyciela oddziału przedszkolnego?

Marta Handzlik

Zgodnie z art. 10 ustawy Karta Nauczyciela stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole, a w przypadku powołania zespołu szkół jako odrębnej jednostki organizacyjnej – w zespole szkół na podstawie umowy o pracę lub mianowania

Zgodnie z art. 14 KN „akt mianowania i umowa o pracę powinny w szczególności określić:

1) stanowisko i miejsce pracy,

2) termin rozpoczęcia pracy,

3) wynagrodzenie lub zasady jego ustalania,

4) typy (rodzaje) szkół w zespole, w których pracuje nauczyciel – w przypadku zatrudnienia w zespole szkół”.

Określenie stanowiska i miejsca pracy powinno więc być doprecyzowane. Od 1 września 2007 r. mamy bowiem do czynienia z następującym podziałem, na:

  • pracodawcę – którym będzie sam zespół szkolny,
  • komórki organizacyjne – którymi będą szkoły wchodzące w skład zespołu.

Szkoły wchodzące w skład zespołu należy wskazać w umowie o pracę lub akcie mianowania. Natomiast konkretną szkołę, w której nauczyciel będzie prowadził zajęcia, powinno się wówczas oznaczyć jako miejsce pracy nauczyciela.

Po nowelizacji art. 14 ust. 1 Karty Nauczyciela nakazuje wyraźnie nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem w wypadku powołania zespołu szkół jako odrębnej jednostki – w zespole szkół. Wobec tego szkoły wchodzące w skład zespołu trzeba w umowie wymienić, tak jak konkretną szkołę, w której nauczyciel będzie prowadzić zajęcia.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Takie rozwiązanie nasuwa się także po analizie wyroku SN z 27 maja 1999 r. (sygn. akt I PKN 82/99), według którego przeniesienie mianowanego nauczyciela w ramach tej samej placówki, nawet jeśli łączy się ze zmianą wykonywania pracy, ale bez zmiany stanowiska, może nastąpić bez zgody nauczyciela, chyba że w akcie mianowania jego miejsce pracy zostało wyraźnie powiązane z wykonywaniem czynności w określonej jednostce organizacyjnej placówki. 

Co do zasady wiec pracodawca miał prawo przydzielić Pani godziny w oddziale zerowym, chyba że Pani miejsce pracy w akcie mianowania wyraźnie wskazuje na stanowisko nauczyciela w szkole podstawowej. Jeśli tak jest- mogła Pani odmówić zgody na przeniesienie do oddziału zerowego, a dyrektor nie mógł Pani przenieść bez zgody.

Jednakże nie odwołała się Pani od tego przeniesienia, które, jak domniemywam, nastąpiło 1 września. Nawet jeśli nie została Pani o tym poinformowana na piśmie – zmiana stanowiska doszła do skutku i w razie niezgody na taką zmianę – mogła się Pani odwołać do sądu w ciągu 7 dni od otrzymania takiej informacji. Pani tego nie zrobiła, wobec czego teraz jest już na to za późno i zmiana stanowiska stała się faktem nawet w świetle prawa. Będzie więc Pani wynagradzana jak nauczyciel przedszkola.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Oświadczenie lustracyjne

Pracodawca wezwał mnie do złożenie oświadczenia lustracyjnego. W jakim terminie powinienem wykonać powyższy obowiązek?

Praca na dotychczasowym stanowisku

Pracuję w firmie ponad 5 lat na stanowisku menadżera w dziale perfumeryjno–drogeryjnym. Z powodu zagrożonej ciąży od 2 marca byłam na zwolnieniu, a teraz korzystam z urlopu wypoczynkowego. Mam zamiar niebawem wrócić do pracy, jednak okazało się, że na moje miejsce kogoś zatrudniono. Dowiedziałam się, że przeniesiona zostanę na dział mięsny. Czy mogę uniknąć przeniesienie na inny dział po powrocie z urlopu macierzyńskiego?

Wezwanie pracownika do sądu w charakterze świadka

Zostałem wezwany do sądu w charakterze świadka, w sprawie dotyczącej moich obowiązków służbowych. Termin sprawy wypada w dniu wolnym od pracy (pracuję w systemie zmianowym). Czy mam prawo do odbioru godzin za czas spędzony w sądzie?

Brak zwolnienia chorobowego na umowę-zlecenie

Od kilku miesięcy jestem na zwolnieniu lekarskim, przedłużanym co 2 tygodnie (i tak będzie aż do porodu). Jestem zatrudniona na umowę o pracę i w tej firmie składałam L4. Zupełnie zapomniałam, że miałam też umowę-zlecenie (zlecenie wykonuje moja mama). W tej drugiej firmie nie przedstawiłam zwolnienia. Co teraz zrobić? Problem dotyczy okresu 7 tygodni.

Konsekwencje prawne wobec księgowej

Mój problem polega na tym, że osoba pełniąca funkcję księgowej w godzinach pracy wykonuje pracę na rzecz innej firmy, po prostu prowadzi księgowość innej firmie, przynosząc do pracy dokumenty tej firmy. W jaki sposób można wyciągnąć konsekwencje prawne wobec księgowej?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »