Kategoria: Kodeks pracy

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Przedłużenie umowy a świadectwo pracy

Autor: Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-04-26

Umowa na czas określony 01.01.2015. do 31.12.2015, następnie przedłużenie umowy od 01.01.2016 na czas nieokreślony. Czy muszę wystawiać świadectwo pracy w ciągu 7 dni dotyczącego umowy na czas określony?

Marta Handzlik

Zgodnie z art. 97 § 11 ustawy Kodeks pracy „jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę zawartej na okres próbny lub umowy o pracę zawartej na czas określony, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, począwszy od dnia zawarcia pierwszej z tych umów”.

Zgodnie z nową regulacją pracodawca zatrudniający pracownika na okres próbny, na czas określony – a więc na umowy terminowe – ma obowiązek wydać świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie wyżej wskazanych umów – w okresie 24 miesięcy, licząc od zawarcia pierwszej z takich umów.

Wydanie świadectwa pracy obejmującego okres zatrudnienia na podstawie umów terminowych powinno nastąpić po 24 miesiącach, licząc od dnia zawarcia umowy na czas określony (a więc w trakcie trwania umowy na czas nieokreślony). Oczywiście można świadectwo pracy wystawić pracownikowi już teraz. Jeśli nie – należy je wystawić najpóźniej 1 stycznia 2017 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Wydanie świadectwa pracy

Pracownik wykonywał pracę na podstawie: umowy na okres próbny (od 1.10.2010 do 31.12.2010), umowy na czas określony (od 1.01.2011 do 31.07.2011) oraz kolejnej umowy na czas określony (od 1.08.2011 do 31.12.2012). Od 1.01.2013 r. pracownik ma umowę na czas nieokreślony. Kiedy należało wydać świadectwo pracy i za jakie okresy?

Ciężarna pracownica

W naszej firmie jest praca zmianowa (12 godzin w dzień lub w nocy) – przy monitorze komputera. Jedna z pracownic przedłożyła zaświadczenie, że jest w ciąży. Czy muszę ją zdjąć z dyżurów nocnych? Czy musi złożyć o to podanie? Czy muszę jej zmienić zadania w pracy, tak by przy komputerze spędzała tylko 4 godziny? Jakie mam jeszcze obowiązki względem niej?

Podpisanie niekorzystnej umowy na połowę wynagrodzenia

Zostałem zmuszony do podpisania niekorzystnej dla mnie umowy o pracę po ponad 5 latach pracy. Połowę wynagrodzenia pozostawiono na umowie o pracę, a resztę wpisano na umowę-zlecenie. Firma zatrudnia ok. 50 osób, jest w dobrej kondycji finansowej. Niektórzy pracownicy, mimo namów, pozostali w starym systemie. Czy mogę jakoś wybrnąć z tego podpisania niekorzystnej umowy na połowę wynagrodzenia? W każdym miesiącu tracę przez to ok. 500 zł.

Czy pracodawca ma prawo nie płacić za L4 i urlop?

Pracuję w zakładzie budowlanym. Pracodawca powiedział mi, gdy się przyjmowałem, że nie będzie płacił za L4 ani za urlop. Czy pracodawca ma prawo nie płacić za chorobowe i urlop? Czy jest jakiś przepis, który by na to wskazywał?

Pismo od dyrektora o zmianie okresu wypowiedzenia

Pracuję w szkole jako nauczyciel, obecnie jestem na urlopie wychowawczym. W jakim celu dyrektor wysłał do mnie pismo o treści, że długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę wynosi (obecnie) 3 miesiące?

Skrócenie okresu wypowiedzenia w formie aneksu do umowy

Pracuję 36 lat jako pielęgniarka. Dwa miesiące temu weszłam w okres ochronny. Pracuję na umowę o pracę u tego pracodawcy od 2004 r. z wynagrodzeniem w wysokości najniższej krajowej plus premia uznaniowa. W umowie brak zapisu o okresie wypowiedzenia. Teraz wszyscy pracownicy, także i ja, otrzymaliśmy aneks do umów, gdzie skraca się nam okres wypowiedzenia do dwóch tygodni. Czy mogę nie wyrazić zgody na taki krótki okres wypowiedzenia i jakie mogę być tego skutki? Czy mogę zostać zwolniona, jeśli nie podpiszę?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »