Forum | Kontakt | Cennik | Porady prawne
Kategoria: Prawo pracy – podstawy
Artykuły


Urlop ojcowski

Od początku 2010 r. w Kodeksie pracy funkcjonują urlopy dla ojców dzieci – tzw. urlopy ojcowskie. Ojcowie mogą korzystać z urlopu ojcowskiego od 1 stycznia i przez kilka ostatnich miesięcy mogli już poznać zalety tego urlopu, mogąc spędzić dodatkowy czas z dzieckiem. Nadal jednak zasady korzystania z tego urlopu nie są dla wszystkich znane i zrozumiałe. W poniższym artykule przedstawimy najważniejsze informacje w tym temacie.

więcej ››

Umowa na okres próbny

W artykule zostały przedstawione zasady obowiązujące przy zawieraniu umów o pracę na okres próbny oraz cechy szczególne tego typu zatrudnienia.

więcej ››

Prawo do pierwszego urlopu – najważniejsze informacje

W artykule znajdujemy informacje o tym, komu i w jakim wymiarze przysługuje urlop wypoczynkowy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, kiedy jest to pierwszy urlop pracownika.

więcej ››

Odprawa pośmiertna

Artykuł omawia zagadnienia związane z odprawą pośmiertną, m.in. komu z rodziny ona przysługuje, w jakiej wysokości i jak się ją oblicza.

więcej ››

Działalność członków Ochotniczej Straży Pożarnej a pozostawanie w stosunku pracy

Ochotnicza Straż Pożarna świadczy społecznie na terytorium Polski pomoc od blisko wieku. Dzięki swojej pracy jej członkowie wspierają działania zawodowych jednostek ratowniczych, których w skali kraju jest ciągle zbyt mało. Obecność OSP okazuje się szczególnie konieczna w sytuacjach klęsk żywiołowych, czy też innych nagłych zdarzeń, gdzie potrzebna jest zorganizowana pomoc wyszkolonych ratowników do walki ze skutkami zjawisk żywiołowych. Artykuł przybliża przepisy prawne, w oparciu o które funkcjonują jednostki OSP ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z pozostawaniem jej członków w stosunku pracy.

więcej ››

Nieobecność pracownika w pracy spowodowana wystąpieniem nagłych zdarzeń żywiołowych

W obliczu coraz częstszego występowania na terytorium Polski nagłych zdarzeń żywiołowych takich jak powodzie, huragany, czy też intensywne ataki mrozu i śniegu, nierzadko dochodzi do sytuacji, w których pracownik, wbrew własnej woli, zmuszony jest pozostać w domu w dniu, w którym powinien świadczyć pracę. Wiąże się to z szeregiem problemów w stosunkach pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, takich jak kwestia uznawalności nieobecności w pracy jako usprawiedliwionej, wynagradzania pracownika za czas nieobecności, czy też zakresu odpowiedzialności, do jakiej pracodawca może pociągnąć pracownika w związku z jego nieobecnością w pracy.

więcej ››

Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej – część 2

W niniejszym artykule omówione zostały zagadnienia dotyczące zakazu prowadzenia przez pracownika w czasie trwania stosunku pracy oraz po jego zakończeniu działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez pracodawcę (c.d.).

więcej ››

Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej – część 1

W niniejszym artykule omówione zostały zagadnienia dotyczące zakazu prowadzenia przez pracownika w czasie trwania stosunku pracy oraz po jego zakończeniu działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez pracodawcę.

więcej ››

Zatrudnianie pracowników w formie telepracy – część 2

Tendencja do bycia bardziej konkurencyjnym często wymaga wdrażania nowoczesnych rozwiązań, nie tylko w zakresie stosowanych technologii. Coraz częściej pracodawcy, którzy chcą być konkurencyjni, korzystają także z elastycznych form zatrudniania, jedną z nich jest telepraca. Autorka charakteryzuje ten rodzaj zatrudnienia w oparciu o przepisy Kodeksu pracy.

więcej ››

Zatrudnianie pracowników w formie telepracy – część 1

Tendencja do bycia bardziej konkurencyjnym często wymaga wdrażania nowoczesnych rozwiązań, nie tylko w zakresie stosowanych technologii. Coraz częściej pracodawcy, którzy chcą być konkurencyjni, korzystają także z elastycznych form zatrudniania, jedną z nich jest telepraca. Autorka charakteryzuje ten rodzaj zatrudnienia w oparciu o przepisy Kodeksu pracy.

więcej ››

Opinie naszych Klientów ››Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.03.2016 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.09.2015 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.


wizytówka