Kategoria: Czas pracy

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Praca w weekend matki wychowującej dziecko

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-06-30

Jestem lekarką zatrudnioną na pełny etat w szpitalu. Czy pracodawca ma prawo nakazać pracę w sobotę bądź niedzielę młodej matce wychowującej roczne dziecko. Jeżeli tak, to na jakich zasadach i czy praca może dotyczyć także godzin popołudniowych w weekendy?
Dorota Kriger

 Uprawnienia, które dotyczą opiekuna dziecka w wieku do lat 4, są następujące:

  1. zgodnie z art. 148 Kodeksu pracy czas pracy pracowników opiekujących się dzieckiem do lat 4 nie może przekraczać 8 godzin na dobę,
  2. zgodnie z art. 178 § 2 Kodeksu pracy bez zgody pracującego opiekuna:
    • nie można zatrudnić go w systemie przerywanego czasu pracy,
    • nie można zatrudnić go w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej,
    • nie wolno delegować go poza stałe miejsce pracy.

Jak widać z powyższego, Kodeks pracy nie rozstrzyga, czy pracująca mama może świadczyć pracę w sobotę lub niedzielę. Na problem należy spojrzeć z innej strony: czy praca, świadczona w dni, o które Pani pyta, będzie pracą w godzinach nadliczbowych, czy też będą to godziny pracy wynikające z przyjętego grafiku. Jeśli sobota i niedziela są normalnymi dniami Pani pracy, nie może Pani odmówić świadczenia pracy w tych dniach, powołując się na konieczność opieki nad dzieckiem w wieku do lat 4. W przypadku gdyby praca w te dni była pracą w godzinach nadliczbowych, miałaby Pani prawo, po złożeniu stosownego oświadczenia, odmówić pracy we wskazanym czasie, bez negatywnych konsekwencji dla Pani.

Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (j.t. Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408) czas pracy pracownic, opiekujących się dzieckiem do lat 4, pracujących według rozkładu czasu pracy, w którym dopuszczalne jest przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę, nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Dłuższy czas pracy jest dopuszczony tylko po uprzednim wyrażeniu zgody przez pracownicę.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Podróż służbowa i wyjazd w niedzielę

Zostałem oddelegowany do pracy w Gdańsku. Moje stałe miejsce zamieszkania to Bełchatów. Mój czas pracy trwa od 7 do 15. Czy pracodawca może mnie zmusić do wyjazdu w niedzielę? Mogę wyjechać w poniedziałek o 7 rano z siedziby firmy, nie ponosząc żadnych strat finansowych?

Kto – pracownik czy pracodawca – wybiera dzień wolny za pracę w sobotę?

Czy pracodawca ma prawo ingerować w to, kiedy jaki dzień wybiorę jako dzień wolny za dodatkową pracę w sobotę? Pracodawca mówi np.: „W poniedziałek nie, w piątek również nie, w środę także nie – pozostaje tylko wtorek lub czwartek. To kiedy pana nie będzie w pracy?”. Czy pracodawca postępuje zgodnie z przepisami Kodeksu pracy?

Szkolenia poza godzinami pracy

W moim zakładzie pracy co miesiąc odbywają się krótkie „szkolenia” poza godzinami pracy. Jak powinno się liczyć nadgodziny za takie szkolenia? Jak to wyliczyć, gdy szkolenie trwa np. 15 minut?

Ograniczenie godzin pracy

Jestem nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym przez mianowanie. Obecnie pracuję na cały etat, tj. w szkole macierzystej mam 11/18 etatu i w drugiej szkole 7/18. Otrzymałam pismo o ograniczeniu godzin pracy: 10/18 etatu w pierwszej i 5/18 w drugiej szkole i jestem proszona o wyrażenie zgody na obniżenie etatu do 10/18. Czy nie powinno być to do 15/18?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »