Kategoria: Godziny nadliczbowe

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Praca w sobotę – dzień wolny czy dodatkowe wynagrodzenie?

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-12-08

Pracuję od poniedziałku do piątku na pełny etat, czyli po 8 godzin. Przychodzę w sobotę na nadgodziny na 8 godzin. Czy pracodawca może nie wypłacić mi nic za tę sobotę, a tylko udzielić innego dnia wolnego od pracy?
Dorota Kriger

W sytuacji opisanej w pytaniu pracodawca w pierwszej kolejności powinien udzielić dnia wolnego. Wynika tak z art. 1513 K.p. – zgodnie z nim pracownikowi, który wykonywał pracę w dniu wolnym dla niego, wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi w terminie z nim uzgodnionym do końca okresu rozliczeniowego.

Powyższe oznacza, że za pracę w sobotę, która dla pracownika miała być według grafiku dniem wolnym od pracy, pracownik ma prawo otrzymać inny dzień wolny. Powinien on być udzielony do końca okresu rozliczeniowego, a dopiero, gdy nie jest to możliwe, pracownik zamiast dnia wolnego może otrzymać wynagrodzenie wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych.

Kiedy nie jest możliwe udzielenie dnia wolnego? Wtedy, gdy praca w dniu wolnym była wykonywana w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego lub w ostatnim dniu roboczym tego okresu, lub gdy udzielenie dnia wolnego było niemożliwe ze względu na nieobecność pracownika w pracy do końca okresu rozliczeniowego. Zdarza się także, że pracownik i pracodawca nie dojdą do porozumienia co do terminu, w którym pracownik mógłby z takiego dnia wolnego skorzystać – również wtedy pracodawca nie jest zobligowany do udzielenia dnia wolnego.

Co istotne, za pracę w dniu wolnym z racji 5-dniowego tygodnia pracy należy oddać pracownikowi cały dzień wolny, a nie czas wolny. Przykładowo, gdy pracownik pracuje od poniedziałku do piątku i w sobotę, w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy, stawi się do pracy na 6 godzin, to za pracę w swoją wolną sobotę powinien otrzymać cały inny dzień wolny, pomimo że nie pracował 8 godzin, tylko mniej.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Należy też zwrócić uwagę na to, że dzień wolny udzielony w zamian za pracę w dniu wolnym z racji 5-dniowego tygodnia pracy rekompensuje tylko pracę, która nie przekracza dobowej normy czasu pracy, czyli 8 godzin. Wynika tak z wyroku Sądu Najwyższego z 29 stycznia 2008 r. (I PK 196/07), w który SN orzekł, iż praca w sobotę stanowiącą dzień wolny od pracy wynikający z pięciodniowego tygodnia pracy (art. 129 § 1 K.p.), świadczona w godzinach nadliczbowych, uprawnia do dodatku w wysokości 50% wynagrodzenia (art. 1511 § 1 pkt 2 K.p.).

Zgodnie z powyższym orzeczeniem SN pierwszych 8 godzin pracy w sobotę stanowiącą dzień wolny od pracy wynikający z pięciodniowego tygodnia pracy stanowić będzie przekroczenie średniotygodniowej normy czasu pracy. W takiej sytuacji pracodawca, który z wcześniej przywołanych powodów nie może udzielić pracownikowi dnia wolnego, powinien wypłacić pracownikowi dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości zgodnej z art. 1511 § 2 K.p. Za godziny te należy się więc wynagrodzenie i 100-procentowy dodatek. Za pozostałe godziny (czyli ponad 8 godzin) pracownikowi będzie przysługiwało wynagrodzenie i dodatek w wysokości 50% lub czas wolny, ustalony zgodnie z art. 1512 § 1 lub § 2 K.p.

Przypominam też, iż zgodnie z art. 281 K.p. nieudzielenie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym wynikającym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy jest, co do zasady, wykroczeniem zagrożonym karą grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Jak obliczyć stawkę za godziny nadliczbowe?

Moja pensja składa się z zasadniczego wynagrodzenia i dodatku produkcyjnego zależnego od ilości przepracowanych dni oraz premii indywidualnej (określanej przez kierownika). Jak mam obliczyć stawkę za godziny nadliczbowe?

Praca po godzinach i problem z wypłatą

Pracowałem na cały etat w dużej firmie, niby codziennie do 16, ale właściwie 4 dni na 5 musiałem pracować do 18–19. Nie dostawałem za to powiększonej wypłaty. W samochodzie służbowym, który był moim narzędziem pracy, miałem natomiast zainstalowany GPS rejestrujący czas pracy kierowców. Czy i jak mogę starać się o wypłatę za nadgodziny? Czy dowód ze świadków (kolegów z pracy) będzie brany pod uwagę?

Czy pracodawca może wymusić na pracowniku rezygnację z nadgodzin?

Czy pracodawca może wymusić na mnie rezygnację z nadgodzin? Pracuję na statku od poniedziałku do piątku – także nocami. „Na własną prośbę” mam podpisać dokument, że zrzekam się pieniędzy, które mam zagwarantowane w umowie o pracę. Czy to jest zgodne z prawem? Martwię się, że utracę pracę, jeżeli się nie zgodzę.

Należności od pracodawcy za wiele nadgodzin

Od wielu lat mój zakład pracy nie wypłaca mi należności za nadgodziny. Pracę ponadwymiarową mam udokumentowaną. Część kwoty dostałem w ramach drugiej listy płac, ale to niewielka suma. Czy i jak mogę dochodzić przed sądem pracy zaległych wypłat?

Nadgodziny średniotygodniowe

Pracownik pracujący w równoważnym systemie czasu pracy miał w jednym tygodniu przekroczenie 40-tu godzin (wynikające z harmonogramu). W zakładzie pracy obowiązuje jednomiesięczny okres rozliczeniowy i pracownik przepracował wszystkie godziny w tym miesiącu, nie było godzin nadliczbowych. Czy i w jaki sposób należy zrekompensować pracownikowi to przekroczenie?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »