Kategoria: Wynagrodzenie

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego a niepełny miesiąc pracy

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-09-15

Do podstawy ujmujemy wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających okres choroby. A co jeśli w jednym z tych miesięcy pracownica przepracowała mniej niż połowę miesiąca? Czy w takim wypadku pomijam ten miesiąc i ujmuję 11 miesięcy?
Dorota Kriger

Kwestie, o których mowa w pytaniu, są uregulowane w przepisach ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2005 r. Nr 31, poz. 267 z późn. zm.), a konkretnie art. 36 i art. 38 tej ustawy. Zgodnie z art. 36 ust. 1 ww. ustawy podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie, wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeśli okres zatrudnienia i ubezpieczenia był krótszy niż 12 miesięcy kalendarzowych, to podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie z faktycznego okresu ubezpieczenia (art. 36 ust. 2 ustawy).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, które stanowi podstawę wymiaru zasiłku, ustala się przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego przez pracownika w okresie 12 miesięcy (lub w okresie faktycznego zatrudnienia) przez liczbę miesięcy, w których wynagrodzenie to zostało osiągnięte.

Jeżeli w tym okresie, z którego wynagrodzenie przyjmowane jest do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku, wskutek nieobecności z przyczyn usprawiedliwionych pracownik nie osiągnął pełnego wynagrodzenia, to należy przeanalizować i ustalić, ile czasu w poszczególnych miesiącach pracownik przepracował.

Zastosowanie będzie miał tu art. 38 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

  • wyłącza się wynagrodzenie za miesiące, w których pracownik przepracował mniej niż połowę obowiązującego go w tym miesiącu czasu pracy,
  • przyjmuje się – po uzupełnieniu – wynagrodzenie za miesiące, w których pracownik przepracował co najmniej połowę obowiązującego go w tym miesiącu czasu pracy.

Reasumując, usprawiedliwiona nieobecność pracownika przez większość miesiąca w okresie branym pod uwagę do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, powoduje, iż miesiąc ten pomija się, a podstawę ustala się odpowiednio z 11 miesięcy. Gdyby w tym okresie należało wyłączyć dwa miesiące – podstawa byłaby ustalana z 10 miesięcy itd.

Jeśli pracownik w każdym miesiącu w trakcie okresu, który należy brać pod uwagę przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy z przyczyn usprawiedliwionych, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku należy uwzględnić wynagrodzenie za wszystkie miesiące, uzupełnione do pełnej wysokości (art. 38 ust. 3 ustawy).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Podstawa wynagrodzenia chorobowego a wysokość „trzynastki”

Czy ustalając podstawę wynagrodzenia chorobowego, należy uzupełnić wypłaconą trzynastkę? W 2010 r. pracownik powinien przepracować 253 dni, przepracował 240 (13 dni chorobowych). W marcu 2011 r. wypłacono trzynastkę w wysokości 1865,11 zł. Czy trzynastkę należny uzupełnić w następujący sposób: 1865,11 zł : 240 dni x 253 dni = 1966,14 zł? Na jaki przepis mam się powołać?

Wypłata wynagrodzeń na konto

Zakład pracy zmienił formę wypłaty wynagrodzenia, które odtąd będzie przelewane na konto pracownika. Nie potrzebujemy podpisów na liście płac, ale dowodem otrzymania będą dowody przelewu. Czy w dokumentacji każdego pracownika należy umieszczać wydruki potwierdzenia przelewu? Czy możliwe jest wypłacanie wynagrodzenia np. na konto żony pracownika, jeśli on o to prosi?

Czy premia uznaniowa może stanowić stały składnik wynagrodzenia?

Kilka lat temu otrzymałem aneks do umowy o pracę zmieniający mi wynagrodzenie zasadnicze na proporcje: 80% wynagrodzenia zasadniczego oraz 20% premii uznaniowej: 2000 zł wynagrodzenia zasadniczego i 400 zł premii uznaniowej. Za wykonywaną pracę otrzymywałem dotychczas zawsze 2400 zł miesięcznie, ani mniej, ani więcej. Czy w takim przypadku te 400 zł można traktować jako stały składnik wynagrodzenia mimo zapisu w aneksie, że jest to premia uznaniowa? W tym miesiącu pracodawca nie wypłacił mi premii.

Obniżenie pensji z powodu przerwy w zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży

Pracuję jako nauczyciel, mam umowę na czas nieokreślony. Jestem w ciąży, obecnie podczas drugiego zwolnienia lekarskiego – po poprzednim wróciłam na kilka tygodni do pracy. Zauważyłam, że moja pensja uległa zmniejszeniu z powodu wyliczenia zasiłku z ostatnich 12 miesięcy (w poprzednim roku szkolnym miałam dużo mniej godzin). Jak wiadomo, w szkole są przerwy – ferie, przerwy świąteczne itp. Czy mogę w tym czasie nie brać L-4, by mieć wyższą pensję?

Zasady wypłacania nagrody jubileuszowej

Pracownik po 44 latach pracy rozwiązał umowę o pracę i przeszedł na emeryturę. Po miesiącu został ponownie przyjęty do naszej firmy na umowę o pracę, na której pracuje już rok, czyli ogółem ma przepracowane 45 lat. Czy ma prawo do nagrody jubileuszowej po 45 latach pracy? W regulaminie obowiązującym w naszej firmie jest zapis, że wypłata nagród jubileuszowych jest należna za wszystkie lata pracy nawet w innej firmie.

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »