Kategoria: Czas pracy

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Czas pracy a podróż służbowa

Autor: • Opublikowane: 2004-08-12

Proszę o wykładnię czasu pracy w przypadku oddelegowania pracownika w trybie delegacji w której istotnym elementem jest czas dojazdu do miejsca celowego wyjazdu delegacyjnego. Czy czas dojazdu np. samochodem osobowym jest czasem pracy, czy wlicza się do czasu pracy i jako taki jest objęty wynagrodzeniem za czas ponadnormatywny? Czy pracownik może oczekiwać zapłaty za np. 12 godzinny dzień pracy czy ewentualnie otrzymać wolne godziny do odbioru?

Wśród komentatorów prawa pracy panują w tym zakresie rozbieżne poglądy. Osobiście uważam, że cały czas podróży służbowej powinien być zaliczony do czasu pracy, gdyż wyczerpuje definicję z art. 128 K.p., ale jestem w mniejszości.

Z tego powodu, możliwość dochodzenia roszczeń z tego tytułu może mieć miejsce w zasadzie w indywidualnej sprawie przed sądem pracy, jeśli sąd podzieli taki pogląd.

Powszechnie przyjmuje się, że cała podróż służbowa nie jest zaliczana do czasu pracy (zalicza się tylko tyle godzin ile w danym dniu pracownik miał przepracować), chyba, że pracownik wyjeżdża z siedziby pracodawcy i musi wrócić do niej po zakończeniu zadania albo przez cały czas podróży wykonuje pracę np. konwojent.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Dni wolne od pracy w czterobrygadówce

W moim zakładzie pracy niektóre linie przeszły na czterobrygadowy system pracy - automatycznie pogorszyły się wynagrodzenia tych pracowników. Proszę o informację na czym polega praca w tym systemie (chodzi mi o ilość dni roboczych i ilość dni wolnych) oraz jakie jest wynagrodzenie za soboty, niedziele i dni świąteczne.

Czy dopuszczalne jest zatrudnienie przez 6 dni w tygodniu?

Czy mogę pracować na własną prośbę 6 dni w tygodniu po 5 godzin dziennie (3/4 etatu), pracodawca oczywiście wyraża zgodę? Czy ma w mojej sytuacji zastosowanie art 142 KP? Jeśli chodzi o odpoczynek to zachowane jest 35 godzin.

Zmiana liczby godzin pracy

Pracuję w sklepie, jako kasjerka. Ostatnio z racji niezbyt ruchliwego dnia pani kierownik powiedziała, że pracujemy 5 zamiast 8 godzin. 3 godziny odpracujemy kiedy będzie trzeba. Kiedy zapytałam, czy mogę iść na przerwę śniadaniową, pani kierownik odpowiedziała mi, że nie, bo pracujemy 5, a nie 8 godzin. Czy kierowniczka może tak postępować? Dodam, iż moja współpracowniczka na taką przerwę poszła mimo, iż mnie zabroniono? Czy podlega to nierównemu traktowaniu pracowników?

Szkolenia poza godzinami pracy

W moim zakładzie pracy co miesiąc odbywają się krótkie „szkolenia” poza godzinami pracy. Jak powinno się liczyć nadgodziny za takie szkolenia? Jak to wyliczyć, gdy szkolenie trwa np. 15 minut?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »