Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Nowy system wynagradzania a uzyskanie dodatku wyrównawczego

Autor: Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-12-30

Pracuję w spółce akcyjnej, w której obecny prezes chce wprowadzić nowy system wynagradzania. Jestem chroniony ze względu na wiek przedemerytalny. Czy zastosowanie przez pracodawcę akt. 43 Kodeksu pracy przy wypowiedzeniu zmieniającym całkowicie wyklucza uzyskanie przeze mnie dodatku wyrównawczego?

Marta Handzlik

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że na podstawie art. 39 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502), pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Warto podkreślić, że 4-letni okres ochronny obowiązuje dopiero od 2004 roku, wcześniej wynosił on 2 lata.

Art. 43 K.p. uchyla częściowo ochronę trwałości umowy o pracę w zakresie niepogarszania jej warunków osobom w wieku przedemerytalnym, którym do osiągnięcia tego wieku brakuje nie więcej niż cztery lata, oraz które mają szansę na to, że po osiągnięciu wieku emerytalnego będą dysponowały okresem ubezpieczenia umożliwiającym nabycie prawa do emerytury. Możliwość zmiany na niekorzyść dotychczasowych warunków pracy i płacy nie narusza ochrony tej grupy pracowników przed definitywnym wypowiedzeniem umowy o pracę.

Art. 43 K.p. wymienia sytuacje, kiedy można zastosować wypowiedzenie zmieniające dla pracowników w okresie ochronnym. A zatem przepis ten ma zastosowanie, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na:

– wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy,

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

– stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania.

Wypłacanie dodatków wyrównawczych pracownikom w wieku przedemerytalnym przewiduje ustawa o zwolnieniach grupowych. Przepisy tego aktu prawnego stosuje się tylko w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących tych pracowników. Jak wynika z art. 5 ust. 5 ustawy o zwolnieniach grupowych, w okresie objęcia szczególną ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, pracodawca może pracownikom, o których mowa w art. 39 K.p., jedynie wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy. W myśl art. 5 ust. 6 tej ustawy, jeżeli spowoduje to obniżenie wynagrodzenia, pracownikom przysługuje dodatek wyrównawczy, obliczony według zasad wynikających z Kodeksu pracy, do końca okresu, w którym korzystaliby ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy. Jeśli jednak wypowiedzenie warunków płacy nie zostaje dokonane zamiast zwolnienia definitywnego w trybie regulacji wskazanej ustawy, to brak jest podstaw do wypłacania dodatku wyrównawczego do wynagrodzenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Umowa o staż a składki ZUS

Student podpisuje umowę o staż, na który kieruje go uczelnia wyższa w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Staż jest płatny, od wynagrodzenia chcą studentowi odjąć składki na ZUS. Zgodnie z art. 6 pkt 9a faktycznie student podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu, ale pracodawca (czy inny podmiot) powinien ze swoich środków sfinansować składki. Czy w związku z tym pomniejszanie wypłaty studenta jest zgodne z prawem?

Jednoczesna praca na etat i na zlecenie

Ojciec prowadzi sklep i zatrudnia pracownicę na umowę o pracę. Chciałbym wydzierżawić od niego 2 m2 i prowadzić własne stoisko handlowe w tym samym lokalu. Czy mogę tę samą pracownicę zatrudnić na umowę-zlecenie do obsługi stoiska w tych samych godzinach pracy?

Czy umowa o pracę została automatycznie przedłużona?

Skończyła mi się umowa na okres próbny i w tej chwili od dwóch tygodni pracuję bez żadnej umowy. Pracodawca powiedział mi, że tamta umowa jest automatycznie przedłużona, ponieważ dopuszcza mnie do pracy. Ja żadnej nowej umowy na razie nie podpisywałam. Czy jest to zgodne z prawem?

Zwolnienie sekretarki w przedszkolu za zmianę fryzury

Pracuję w przedszkolu na stanowisku sekretarki na umowę-zlecenie od kilku lat (umowę mam przedłużaną z roku na rok). Niedawno zmieniłam fryzurę – zagęściłam włosy i przefarbowałam na mocny rudy. Rodzicom i otoczeniu zmiana się podoba. Niestety dyrektorka chce mnie zwolnić z tego powodu. Czy ma takie prawo? Dodam, że wszystkie obowiązki wykonuję sumiennie. Jak się bronić?

Inny rozkład godzin nauczanych przedmiotów po macierzyńskim

Jestem nauczycielem matematyki i języka niemieckiego zatrudnionym na czas nieokreślony. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego wracam do pracy po urlopie macierzyńskim. Przed urlopem moje pensum wynosiło 18 godzin języka niemieckiego. Od września dyrektor zaplanował dla mnie 15 godzin języka niemieckiego i 3 godziny matematyki, choć wiem, że znalazłoby się pełne 18 godzin języka. Czy jest jakiś przepis pozwalający mi na powrót do pracy i wykonywanie tych samych obowiązków jak przed urlopem? Czy prawo to ogranicza się tylko do wymiaru godzin?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »