Forum | Kontakt | Cennik | Porady prawne
Kategoria: Urlop

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.
Opublikowane: 2011-08-08 Autor: Dorota Kriger

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy – czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Czy za niewykorzystany urlop pracodawca musi wypłacić ekwiwalent czy urlop przechodzi na drugiego pracodawcę?
Dorota Kriger

Nie ma obecnie możliwości przeniesienia urlopu do innego pracodawcy, a za przysługujący pracownikowi urlop wypoczynkowy pracodawca ma obowiązek w dniu rozwiązania umowy wypłacić ekwiwalent.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 1980 r. (I PRN 9/80, OSNC 1980/7-8/149) nowy zakład pracy nie przejmuje obowiązku udzielania urlopu wypoczynkowego, do którego pracownik nabył prawo w poprzednim zakładzie pracy.

Należy jednak pamiętać o zasadzie proporcjonalności, która oznacza, że urlop wypoczynkowy, niewykorzystany do końca okresu zatrudnienia, powinien być rozliczony zgodnie z art. 1551 § 1 K.p. Według tego przepisu, jeśli stosunek pracy ustaje w trakcie roku, urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi u dotychczasowego pracodawcy w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

Przykładowo, jeśli umowa o pracę pracownika uprawnionego do 20 dni urlopu w ciągu roku rozwiąże się 31 lipca, to pracownik ten ma prawo w trakcie tego zatrudnienia do urlopu wypoczynkowego za 7 miesięcy, czyli do 12 dni urlopu wypoczynkowego (7/12 x 20 dni = 11,67, po zaokrągleniu 12 dni).

Jeśli pracownik do 31 lipca nie wykorzysta tych dni lub części z nich, to po tym terminie już ich nie otrzyma w naturze, dlatego jedyną formą rekompensaty będzie zapłata za nie. Pracownik ma więc prawo do ekwiwalentu urlopowego za te niewykorzystane dni – zgodnie z art. 171 § 1 K.p.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Ile wynosi wynagrodzenie za czas urlopu (tzw. wynagrodzenie urlopowe)?

W październiku wypadło tak, że musiałam przepracować o 2 dni więcej, i pracodawca zapłacił 100% za te dni. Jak powinien zapłacić pracodawca za takie dni, jak bym była na urlopie wypoczynkowym?

Urlop ojcowski – płatny czy nie?

Czy ojcowski urlop jest płatny?

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z kolei twierdzi, że tylko pracodawca może udzielić urlopu.

Wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego podczas urlopu dla poratowania zdrowia

Jestem na kończącym się urlopie macierzyńskim. Moim głównym źródłem utrzymania jest praca w szkole, drugim praca w poradni. Złożyłam wniosek o urlop dla poratowania zdrowia. Czy będąc na urlopie dla poratowania zdrowia w szkole, mogę wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy, a następnie wziąć bezpłatny urlop wychowawczy w poradni?

Urlop wypoczynkowy a zmiana pracy

Jak obliczyć ilość dni urlopu w nowym miejscu pracy, gdzie wymiar urlopu to 26 dni, a w poprzednim miejscu pracy było to 36 dni (nauczyciel akademicki). Na uczelni wykorzystałam urlop (15 dni) zgodnie z wymiarem urlopu według ustawy o szkolnictwie wyższym. W nowej pracy od czerwca do końca roku proporcjonalnie jest 16 dni urlopu. Czy jeśli w poprzedniej pracy wykorzystałam 15 dni to w nowej przysługuje mi 16 dni urlopu (proporcjonalnie), czy 26 minus 15, czyli 11?

Opinie naszych Klientów ››Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.


wizytówka