Kategoria: Mobbing i równe traktowanie w zatrudnieniu

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Mobbing

Autor: • Opublikowane: 2006-05-10

Moja firma uznała, że najlepszą metodą przeciwdziałania mobbingowi będzie zwolnienie osoby doprowadzonej do depresji przez zachowanie kierownika.. Przez dwa miesiące chodziłam do pracy na tabletkach uspokajających, a gdy w końcu zwróciłam się z prośbą o pomoc do głównego prezesa i kierowniczki HR, Ci uznali, że najlepiej to mnie zwolnić.. Tak bardzo nie chciałam stracić tej pracy, więc starałam się jakoś przecierpieć poczynania kierownika (zupełna ignorancja, przeszukiwanie i spakowanie prywatnych rzeczy, udostępnienie moich haseł i loginu innemu pracownikowi, ośmieszanie przy współpracownikach, zaniżanie kwalifikacji, itp.), a jak już nie wytrzymałam, to nawet nie dali mi szansy na konfrontację z kierownikiem w ich obecności, tylko pozwolili mu mnie uspokoić, przeprosić, naobiecywać różnych bzdur, żeby po pewnym czasie wręczyć mi wypowiedzenie z powodu reorganizacji działu. Czy można aż tak potraktować innego człowieka? Przecież widzieli w jakim jestem stanie... A pan w PIP-ie powiedział mi, że każdy mówi, że był dobrym pracownikiem. Mam silną depresję. Ale co mi da i czy w ogóle można po takim czasie (upłynęło pół roku) od zwolnienia założyć firmie sprawę o mobbing? Nie jestem w stanie szukać nowej pracy. Nie wiem czy dobrze zrobiłam, ale złożyłam do sądu odwołanie od wypowiedzenia, ponieważ moje miejsce zajęła inna osoba (szkolona przeze mnie w razie mojego urlopu czy choroby).

Zgodnie z art. 94/3/ par. 3 K.p. , pracownikowi u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Roszczenia z tym związane ulegają przedawnieniu na ogólnych zasadach przewidzianych w art. 291 par. 1 K.p. , czyli z upływem 3 lat, licząc od dnia wymagalności roszczenia.

Najważniejszą sprawą są jednak dowody na okoliczność działań mobbingowych ze strony pracodawcy czy jego kadry kierowniczej. W przypadku mobbingu, pracownik musi udowodnić, że takie działania względem niego miały miejsce, a następnie udowodnić związek przyczynowo-skutkowy między działaniami mobbingowymi a rozstrojem zdrowia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Niemoralna propozycja szefa

Otrzymałam niemoralną propozycję od szefa - dowodem są sms-y. Czy mam szansę otrzymać odszkodowanie?

Poronienie na skutek stresu w pracy – czy mogę starać się o odszkodowanie?

Pracodawca zwolnił mnie z pracy, po tym jak poinformowałam go o ciąży. Oddałam sprawę do sądu pracy i zostałam przywrócona do pracy. W czasie jak toczyła się sprawa przywrócenia mnie do pracy, niestety poroniłam. Przeżywałam ogromny stres, gdyż pracodawca szantażował mnie, poniżał. Czy mogę starać się o odszkodowanie? Odebrałam wyniki: płód był zdrowy, ja również. Lekarz widział, w jakim stanie byłam, gdy zostałam zwolniona, i stwierdził, że do poronienia mogło dojść przez stres.

Mobbing pracodawcy wobec pracownika – gdzie i komu zgłosić mobbing?

Wydaje mi się, że w mojej pracy ma miejsce mobbing (publiczne nagany, niejednoznaczne polecenia, przydzielanie bezsensownych zadań do wykonania, wrogie spojrzenia itp.). Co należy zrobić w takiej sytuacji? Gdzie zgłosić problem mobbingu? Czy to ja musiałabym udowadniać przed sądem, że ma miejsce mobbing w pracy? Czy powinnam mieć na to jakieś dowody?

Nierówne traktowanie w pracy

Jestem z zawodu nauczycielem-bibliotekarzem. 10 miesięcy temu dyrektor zaproponował mi zmianę stanowiska, mimo że mam najdłuższy staż pracy w naszej bibliotece. Ponaglana przez niego zgodziłam się na zmianę. Teraz bardzo żałuję decyzji. Propozycja została przekazana tylko mi (dwóm innym pracownicom nie) – czy można to uznać za przejaw nierównego traktowania w pracy? Czy mogę odwołać się od decyzji dyrektora i mojej zgody, skoro dyrektor nie powiadomił o wszystkim związków zawodowych?

Jakich informacji pracodawca ma prawo żądać od pracownika?

Pracodawca po 3 miesiącach mojej próbnej pracy u niego, a przed podpisaniem właściwej umowy o pracę, zażądał, abym przedłożył mu uzasadnienie dotyczącego mnie wyroku sprzed 6 lat. To była sprawa karna, została umorzona. Skoro nie zapadł wyrok skazujący, czy żądania pracodawcy co do takich informacji na mój temat są zasadne?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »