Kategoria: Urlop

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Likwidacja firmy a urlop macierzyński

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2008-08-27

W październiku urodzę dziecko. Szefowa już od jakiegoś czasu mówi, że nie wie, ile jeszcze pociągnie ten interes, ale raczej do listopada firma powinna jeszcze istnieć, choć to nic pewnego. Urlop macierzyński skończy mi się prawdopodobnie w marcu. Czy w związku z tym, jeśli pójdę zaraz po macierzyńskim do nowej pracy, to z urlopu wychowawczego będę mogła skorzystać dopiero po przepracowaniu 6 miesięcy? Czy nie liczy się wcześniejszy okres zatrudnienia i czas, w którym przebywałam na macierzyńskim? A co byłoby, gdyby firma została zamknięta w dniu, w którym kończy mi się urlop macierzyński? A ja, od razu po tym urlopie poszłabym do nowej pracy? Czy wtedy też dopiero po 6 miesiącach mogłabym skorzystać z urlopu wychowawczego?
Dorota Kriger

Zgodnie z art. 186 § 1 Kodeksu pracy: „Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.”

Jeśli pracownik ma przepracowane co najmniej sześć miesięcy lub nabędzie taki staż po podjęciu nowego zatrudnienia (wliczając w to wszystkie wcześniejsze okresy) – urlop będzie się należał pod warunkiem kontynuacji zatrudnienia. Z urlopu wychowawczego może bowiem korzystać tylko osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

W sytuacji, kiedy pracodawca zakończy działalność gospodarczą i zlikwiduje firmę, umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu – bez znaczenia będzie fakt przebywania pracownika na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. Straci on swój status pracownika.

Jeśli nastąpi to w trakcie urlopu macierzyńskiego – wypłatę pozostałej części zasiłku przejmie ZUS. W przypadku, gdyby umowa o pracę rozwiązała się w trakcie urlopu wychowawczego – urlop zostaje przerwany i aby ponownie z niego skorzystać, należy podjąć kolejne zatrudnienie.

Należy zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy prawem do urlopu wychowawczego a prawem do zasiłku rodzinnego, czyli dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

W celu skorzystania z urlopu wychowawczego należy być zatrudnionym i mieć przepracowane 6 miesięcy – staż pracy może być nabyty wcześniej, mogą być przerwy pomiędzy poszczególnymi okresami zatrudnienia.

W przypadku prawa do zasiłku rodzinnego należy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawać w zatrudnieniu przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy. Wynika to z zapisów ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (art. 10 pkt 5).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Staram się jednej z pracownic obliczyć urlop za 2007 r. i nie mam pewności, czy robię to poprawnie. Dane są takie: dziewczyna ma studia magisterskie, obroniła się w czerwcu 2005 r. – więc liczyć należy 8 lat. Swoją pierwszą pracę podjęła właśnie u nas – 16 grudnia 2005 r. A więc 16 grudnia 2007 r. zwiększył się wymiar przysługującego jej urlopu na 26 dni. Czy poniższe sumowanie jest zatem prawidłowe? Od stycznia do listopada – 19 dni, grudzień – 3 dni, razem za rok 2007 – 22 dni.

Prace interwencyjne a długość urlopu

Zostałam zatrudniona do prac interwencyjnych na rok czasu. Ile należy mi się urlopu wypoczynkowego?

Powrót po macierzyńskim a dzień wolny od pracy w firmie

Skończyłam urlop macierzyński 2 kwietnia, który w moim zakładzie pracy był dniem wolnym z racji dodatkowego dnia za 1 maja. Czy przysługuje mi zatem dzień wolny, skoro byłam na urlopie macierzyńskim?

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy – czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Czy za niewykorzystany urlop pracodawca musi wypłacić ekwiwalent czy urlop przechodzi na drugiego pracodawcę?

Jak przerwać urlop wychowawczy i pójść na zwolnienie lekarskie?

Jestem zatrudniona na czas nieokreślony. Od 1,5 roku przebywam na urlopie wychowawczym. Obecnie zaszłam w drugą ciążę. Jak przerwać urlop, wrócić do pracy (by otrzymać wynagrodzenie) i pójść na zwolnienie lekarskie?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »