Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Kuroniówka - warunki otrzymania

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-02-19

Pracuję od lutego 2008 r. W tym roku przedłużono mi umowę, ale tylko do dnia porodu. Moje pytanie brzmi: czy przysługuje mi kuroniówka i od kiedy powinnam się o nią starać?
Dorota Kriger

Nie będzie Pani mogła zarejestrować się od razu po zakończeniu umowy o pracę w powiatowym urzędzie pracy, ponieważ od dnia porodu będzie Pani miała prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Prawo to wynika z art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz. U. z 2005 Nr 31, poz. 267 z późn. zm.). Zasiłek ten będzie Pani otrzymywać przez okres przysługującego Pani urlopu macierzyńskiego, nie nabędzie Pani jednak prawa do samego urlopu ze względu na zakończone zatrudnienie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001 z późn. zm.) statusu osoby bezrobotnej nie posiada osoba, która m.in. pobiera zasiłek macierzyński. Oznacza to, że dopiero po zakończeniu okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego powinna zgłosić się Pani do urzędu pracy z kompletem dokumentów w celu dokonania rejestracji, m.in. należy dostarczyć zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania ww. świadczenia wraz z podstawą jego wymiaru.

Zgodnie z przepisami przywołanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli nie ma dla bezrobotnego propozycji odpowiedniego zatrudnienia, skierowania do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na utworzone dodatkowe miejsce pracy. Okres oczekiwania może być wydłużony nawet o 180 dni, jednak nie dotyczy to Pani przypadku.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Ponadto należy spełniać następujący warunek: w ciągu 18 miesięcy poprzedzających dzień rejestracji bezrobotny musiał być zatrudniony łącznie przez co najmniej 365 dni i osiągać wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy. Zgodnie z art. 71 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy uwzględnia się tu także okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, jeśli podstawę jego wymiaru stanowiło co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

Reasumując, jeśli spełnia Pani wyżej wymienione wymogi, to będzie Pani miała prawo do zasiłku dla bezrobotnych po 7 dniach od rejestracji w urzędzie pracy, która może nastąpić nie wcześniej niż po zakończeniu okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Zasiłek chorobowy i zasiłek dla bezrobotnych

Kilka dni po ustaniu zatrudnienia byłam na L4. Po tym czasie złożyłam papiery do ZUS, żeby uzyskać zasiłek chorobowy. Dopiero po chorobie zarejestrowałam się w urzędzie pracy i uzyskałam prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Czy należy mi się zasiłek chorobowy, jeśli mam zasiłek dla bezrobotnych?

Ciąża a praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia

W mojej pracy byłam zatrudniona na umowę-zlecenie, obecnie mam umowę o pracę na czas określony. W ciążę zaszłam w czasie trwania umowy-zlecenia, obecnie jestem w 6. tygodniu ciąży. Czy przysługuje mi zasiłek macierzyński? Czy jeśli praca jest fizyczna i z czynnikami szkodliwymi dla dziecka (choroby), mogę pójść wcześniej na urlop macierzyński? Praca nie pozwala mi nawet na wizyty u lekarza, które są wymagane.

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już prawie zdrowy. Czy mogę w jakiś sposób anulować L4 i iść do pracy?

Badanie alkomatem

Czy badanie alkomatem wszystkich pracowników jest legalne? Często kadrowa przychodzi niezapowiedziana i wzywa wszystkich pracowników na badanie alkomatem.

Odmowa udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia

Pracuję w szkole od 10 lat. Lekarz wystawił mi zaświadczenie o konieczności odbycia urlopu dla poratowania zdrowia. Mój dyrektor nie wyraża zgody na ten urlop, argumentując to w ten sposób, iż nie przepracowałam 7 lat na pełen etat. Czy rzeczywiście nie mogę rozpocząć tego urlopu?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »