Kategoria: Mobbing i równe traktowanie w zatrudnieniu

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Jakich informacji pracodawca ma prawo żądać od pracownika?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-10-16

Pracodawca po 3 miesiącach mojej próbnej pracy u niego, a przed podpisaniem właściwej umowy o pracę, zażądał, abym przedłożył mu uzasadnienie dotyczącego mnie wyroku sprzed 6 lat. To była sprawa karna, została umorzona. Skoro nie zapadł wyrok skazujący, czy żądania pracodawcy co do takich informacji na mój temat są zasadne?

Izabela Nowacka-Marzeion

Zakres informacji o charakterze personalnym, jakich pracodawca może wymagać od kandydata na pracownika, jest dokładnie określony w przepisach prawa pracy. Unormowania te – wynikające z postanowień ustawy zasadniczej oraz odrębnych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych – gwarantują zachowanie w tajemnicy dóbr osobistych osoby, która ubiega się o zatrudnienie (niektóre informacje mogą być ujawnione pracodawcy wyłącznie wtedy, gdy stanowią tak przepisy rangi ustawowej), a jednocześnie umożliwiają pracodawcy przeprowadzenie skutecznej rekrutacji.

Pod uwagę należy także wziąć przepisy antydyskryminacyjne zawarte w Kodeksie pracy (K.p.). Zgodnie z treścią art. 183a ust. 1 K.p. „pracownicy powinni być równo traktowani na każdym etapie stosunku pracy, w tym także w zakresie nawiązania takiego stosunku”. Z tego wynika, że wymóg pracodawcy udostępnienia przez kandydata na pracownika danych osobowych, o których nie ma mowy w ustawie, może zostać zakwalifikowany jako naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu. W tego typu sytuacjach osoba, która nie podjęła zatrudnienia ze względu na zastosowanie wobec niej kryterium dyskryminującego, może domagać się odszkodowania, przy czym w odniesieniu do wymienionego roszczenia stosuje się odpowiednio przepisy prawa cywilnego. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24.03.2000 r. (I PKN 314/99, OSNAPiUS 2001/15/480), stwierdzając w tezie, że: „kandydat do pracy zgłaszający się na ofertę pracodawcy dyskryminującą ze względu na płeć (art. 113 K.p.), który nie został zatrudniony, może dochodzić odszkodowania w granicach tzw. ujemnego interesu (culpa in contrahendo) na podstawie przepisów o czynach niedozwolonych” (art. 415 K.c.).

Zatem w opisanej sprawie, zaznaczyć należy, że owszem pracodawca może żądać oświadczenia o niekaralności, ale na pewno nie dokumentów z przebiegu postępowania.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Czy mobbing może być przyczyną wypowiedzenie umowy

Jak wypowiedzieć umowę pracodawcy z powodu mobbingu?

Przeciwdziałanie mobbingowi

Zgodnie z art. 94 par. 1 pracodawca jest zobowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Proszę o wyjaśnienie co to oznacza dla pracodawcy w praktyce. Czy jest on zobowiązany do organizowania szkoleń w tym zakresie?

Mobbing

Moja firma uznała, że najlepszą metodą przeciwdziałania mobbingowi będzie zwolnienie osoby doprowadzonej do depresji przez zachowanie kierownika.. Przez dwa miesiące chodziłam do pracy na tabletkach uspokajających, a gdy w końcu zwróciłam się z prośbą o pomoc do głównego prezesa i kierowniczki HR, Ci uznali, że najlepiej to mnie zwolnić.. Tak bardzo nie chciałam stracić tej pracy, więc starałam się jakoś przecierpieć poczynania kierownika (zupełna ignorancja, przeszukiwanie i spakowanie prywatnych rzeczy, udostępnienie moich haseł i loginu innemu pracownikowi, ośmieszanie przy współpracownikach, zaniżanie kwalifikacji, itp.), a jak już nie wytrzymałam, to nawet nie dali mi szansy na konfrontację z kierownikiem w ich obecności, tylko pozwolili mu mnie uspokoić, przeprosić, naobiecywać różnych bzdur, żeby po pewnym czasie wręczyć mi wypowiedzenie z powodu reorganizacji działu. Czy można aż tak potraktować innego człowieka? Przecież widzieli w jakim jestem stanie... A pan w PIP-ie powiedział mi, że każdy mówi, że był dobrym pracownikiem. Mam silną depresję. Ale co mi da i czy w ogóle można po takim czasie (upłynęło pół roku) od zwolnienia założyć firmie sprawę o mobbing? Nie jestem w stanie szukać nowej pracy. Nie wiem czy dobrze zrobiłam, ale złożyłam do sądu odwołanie od wypowiedzenia, ponieważ moje miejsce zajęła inna osoba (szkolona przeze mnie w razie mojego urlopu czy choroby).

Porównanie wynagrodzenie za pracę na dwóch stanowiskach

Zajmuję dość istotne stanowisko w pewnej firmie. Koleżanka na stanowisku mi podległym (ale o podobnym zakresie obowiązków) zarabia dokładnie tyle samo co ja, a nawet nieco więcej. Czy to jest zgodne z prawem?

Nawrót choroby wywołany mobbingiem

Po przepracowaniu w firmie miesiąca nastąpił u mnie nawrót choroby (nerwicy). Ten nawrót i moja niezdolność do pracy są wynikiem okropnego zachowania przełożonej wobec mnie. Myślę, że się to kwalifikuje na mobbing. Mianowicie poniżała mnie w obecności pozostałych członków załogi, groziła zwolnieniem dyscyplinarnym, krzyczała i wyzywała. Dlatego po 18-miesięcznej przerwie nawróciła mi się moja choroba. Co mogę w takiej sytuacji zrobić?

Umowa o pracę bez klauzuli wypowiedzenia

Kilka miesięcy temu podpisałem umowę o pracę na czas określony. Niestety nie przewidziałem, że powinna zawierać klauzulę o możliwości jej wypowiedzenia. Firma zatrudnia na takim samym stanowisku kilkadziesiąt osób z czego część na czas określony. W przeciwieństwie do mojej ich umowy zawierają taką klauzulę. Czy jeśli chciałbym rozwiązać umowę fakt ten można potraktować jako nierówne traktowanie przez pracodawcę?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »