Kategoria: Wynagrodzenie

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Jaką część wynagrodzenia może zająć komornik?

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-05-25

Mój zarobek brutto to 1700 zł. Jaką część może zabrać mi komornik na pokrycie zadłużenia w KRUS-ie?
Dorota Kriger

Następujące należności podlegają potrąceniu z wynagrodzenia pracownika:

  1. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
  2. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  3. zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
  4. kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy.

Powyższe wynika z art. 87 § 1 Kodeksu pracy.

Potrąceń dokonuje się z wynagrodzenia za pracę dopiero po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 87 § 2 Kodeksu pracy potrąceń z wynagrodzenia za pracę dokonuje się w podanej powyżej kolejności.

Wysokość potrąceń nie może być dowolna i wg uznania pracodawca, a ich granice wskazuje art. 87 § 3 Kodeksu pracy. Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:

  1. w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do wysokości 3/5 wynagrodzenia,
  2. w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych – do wysokości połowy wynagrodzenia.

Dodatkowo ustawodawca w art. 871 § 1 Kodeksu pracy wskazał kwoty wolne od potrąceń, w następujących wysokościach:

  1. minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  2. 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
  3. 90% minimalnego wynagrodzenia ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy.

Stosując wyżej przywołane przepisy prawa pracy, pracodawca powinien w pierwszej kolejności ustalić kwotę wolną, którą musi pozostawić dla pracownika, oraz wartość wynagrodzenia netto przed dokonaniem potrąceń – przy wynagrodzeniu brutto 1700 zł jest to kwota ok. 1250 zł. Od tej wartości będzie można dokonać potrącenia, ale nie więcej niż 50 % tej kwoty.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Po dokonaniu potrąceń pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż 954,96 zł (przy zastosowaniu zwykłych kosztów uzyskania przychodu), czyli wartość netto minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Niepełne wynagrodzenie za czas choroby – pracodawca wypłacił chorobowe tylko w części

Ostatnio miałem zwolnienie lekarskie z pracy na 5 dni, pracodawca wypłacił mi jednak tylko za 3 dni. Twierdzi, że księgowa wynalazła jakiś przepis, według którego tak mi się należy, i koniec. Mam umowę na czas nieokreślony od 1 lutego. Czy pracodawca miał rację?

Podstawa wynagrodzenia chorobowego a wysokość „trzynastki”

Czy ustalając podstawę wynagrodzenia chorobowego, należy uzupełnić wypłaconą trzynastkę? W 2010 r. pracownik powinien przepracować 253 dni, przepracował 240 (13 dni chorobowych). W marcu 2011 r. wypłacono trzynastkę w wysokości 1865,11 zł. Czy trzynastkę należny uzupełnić w następujący sposób: 1865,11 zł : 240 dni x 253 dni = 1966,14 zł? Na jaki przepis mam się powołać?

Wypłata wynagrodzeń na konto

Zakład pracy zmienił formę wypłaty wynagrodzenia, które odtąd będzie przelewane na konto pracownika. Nie potrzebujemy podpisów na liście płac, ale dowodem otrzymania będą dowody przelewu. Czy w dokumentacji każdego pracownika należy umieszczać wydruki potwierdzenia przelewu? Czy możliwe jest wypłacanie wynagrodzenia np. na konto żony pracownika, jeśli on o to prosi?

Obniżenie pensji z powodu przerwy w zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży

Pracuję jako nauczyciel, mam umowę na czas nieokreślony. Jestem w ciąży, obecnie podczas drugiego zwolnienia lekarskiego – po poprzednim wróciłam na kilka tygodni do pracy. Zauważyłam, że moja pensja uległa zmniejszeniu z powodu wyliczenia zasiłku z ostatnich 12 miesięcy (w poprzednim roku szkolnym miałam dużo mniej godzin). Jak wiadomo, w szkole są przerwy – ferie, przerwy świąteczne itp. Czy mogę w tym czasie nie brać L-4, by mieć wyższą pensję?

Dodatki do wynagrodzenia a urlop wypoczynkowy

Mam wątpliwość w sprawie dodatków funkcyjnych i stanowiskowych, jeżeli chodzi o urlop i inne płatne usprawiedliwione nieobecności (prócz choroby). Wspomniane dodatki są stałym składnikiem wynagrodzenia i powinny być brane do podstawy wynagrodzenia urlopowego. Czy mogę je pomniejszać proporcjonalnie w trakcie nieobecności, np. urlopu i do podstawy brać uzupełnione do pełnej wysokości? Może jest jeszcze jakiś inny sposób, który można zastosować?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »