Kategoria: Wynagrodzenie

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Czy można zrzec się ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy?

Autor: Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-01-25

Chcę rozwiązać umowę o pracę z pracodawcą. Posiadam trzy miesiące wypowiedzenia, lecz za porozumieniem stron chciałbym odejść w ciągu miesiąca. W chwili obecnej mam 26 dni urlopu wypoczynkowego. Czy mogę zrzec się ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy?

Marta Handzlik

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 171 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) w przypadku niewykorzystania przez pracownika przysługującego mu urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy przysługuje mu ekwiwalent pieniężny.

Prawo do ekwiwalentu pieniężnego jest wyjątkiem od zasady, że urlop należy wykorzystać w naturze – czyli dosłownie – biorąc wolne. Wypłacenie ekwiwalentu jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy pracownik z powodu zakończenia stosunku pracy nie zdążył wykorzystać urlopu.

Zakaz zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia albo przeniesienia tego prawa na inną osobę został wyrażony wprost w art. 84 Kodeksu pracy. Pod pojęciem „prawa do wynagrodzenia” rozumieć należy także ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2006 r. (II PK 161/05) zakaz ten ma charakter bezwzględny i obejmuje zrzeczenie się prawa do wynagrodzenia za pracę w drodze wszelkich oświadczeń woli pracownika, w tym również w drodze ugody sądowej.

Z kolei w wyroku z dnia 16 października 2006 r. (I PK 89/09) Sąd Najwyższy stwierdził, że nieważne jest również zobowiązanie się pracownika, że w przyszłości nie będzie dochodził od pracodawcy tego wynagrodzenia za pracę.

Podsumowując – nie można się zrzec ani prawa do urlopu, ani prawa do ekwiwalentu za urlop. W sytuacji, gdy pracownik w oświadczeniu woli zrzeknie się tego prawa albo przeniesie je na inną osobę – oświadczenie takie jest nieważne i nie wywoła żadnych skutków prawnych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Spóźnienie z wypłatą wynagrodzenia a naliczenie odsetek i żądanie odszkodowania

W lipcu pracowałem w pewnej firmie za pośrednictwem firmy leasingowej. W umowie jest napisane, że wypłata będzie do 20. dnia następnego miesiąca, jeśli terminowo dostarczę rachunek (dostarczyłem). Pieniądze pojawiły się dopiero we wrześniu (kilkanaście dni po 20 sierpnia). Czy mogę domagać się jakiegoś odszkodowania, odsetek? Co jeśli w następnym miesiącu będzie podobna sytuacja?

Zasiłek chorobowy dla kobiety w ciąży

Moje pytanie dotyczy sposobu wyliczania zasiłku chorobowego dla kobiety w ciąży. Dostałam podwyżkę i awans (od stycznia 2013 r.). Obecnie jestem w 5 tygodniu ciąży. Chciałabym wiedzieć, jakie wynagrodzenie otrzymam, jeśli będę musiała skorzystać ze zwolnienia lekarskiego. Czy do wyliczeń zostanie wzięte wynagrodzenie z 2012 r.?

Odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia

Rozwiązałam umowę o pracę na czas nieokreślony za 7-dniowym uprzedzeniem, bo zakład został przejęty przez inny. Na świadectwie pracy napisano, że został skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę. Czy mam szansę na odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia?

Odprawa dla nauczyciela po zmniejszeniu pensum

Jestem nauczycielem dyplomowanym z 35-letnim stażem. Dyrektor proponuje zmniejszenie mi pensum, bo zmienia się organizacja szkoły (ubywa jeden oddział). Czy zmniejszenie pensum odbiera mi prawo do odprawy emerytalnej?

Wyliczenie wynagrodzenia podczas chorobowego

Od pół roku pracuję na podstawie umowy zlecenia. Właśnie dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Jak będzie wyliczane wynagrodzenie podczas chorobowego, jeśli zatrudnię się na umowę o pracę, tzn. czy tylko z czasu umowy o pracę, czy będą też brane pod uwagę składki z umowy zlecenia?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »