Kategoria: Zawarcie umowy

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Aneks do umowy o pracę

Autor: Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-03-27

Pracuję w firmie od 5 lat na umowę o pracę na czas nieokreślony. 4 miesiące temu zmieniono mi stanowisko pracy, lecz do dnia dzisiejszego nie otrzymałam aneksu do umowy o pracę. Zmienił się charakter mojej pracy i zakres obowiązków. Zgodziłam się na wszystko „na słowo”. Jak długo pracodawca może zwlekać z podpisaniem aneksu? Czy ma prawo karać i zarzucać mi, że nie wypełniam nowych obowiązków, jeśli ich zakres nie został przeze mnie podpisany?

Marta Handzlik

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że porozumienie nie jest wymienione wprost w przepisach prawa pracy, gdyż wywodzi się z zasady swobody umów – jednej z zasad Kodeksu cywilnego. Jest dwustronną czynnością prawną, która obejmuje zgodne oświadczenie woli stron – pracodawcy i pracownika. Z inicjatywą zmian warunków pracy lub płacy mogą więc wystąpić obie strony, a do zmiany dojdzie wyłącznie na podstawie zgodnej woli obu stron. Brak zgody którejkolwiek z nich uniemożliwia wprowadzenie zmian do stosunku pracy w tym trybie.

O ile wypowiedzenie zmieniające musi przyjąć formę pisemną – stanowią o tym wprost przepisy Kodeksu pracy – o tyle porozumienie zmieniające takiej formy dla swojej skuteczności nie potrzebuje.

Aby porozumienie zmieniające było skuteczne, musi wskazywać, jakie warunki się zmieniają, oraz określać, że jego strony zgodnie zgadzają się na dokonanie takiej modyfikacji.

Oczywiście w celu uniknięcia ewentualnych sporów najlepiej porozumienie zmieniające zawrzeć na piśmie, ale jak już wspomniałam – nie jest to konieczne.

Wynika to z art. 60 K.c., według którego, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde jej zachowanie, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, także w postaci elektronicznej. W praktyce do zawarcia porozumienia zmieniającego dochodzi po złożeniu przez pracodawcę propozycji zmiany warunków pracy i przyjęcia jej przez pracownika.

Podsumowując – brak aneksu nie oznacza, że do porozumienia stron w kwestii zmiany warunków pracy nie doszło. Dlatego pracodawca jak najbardziej ma prawo wymagać od Pani, aby realizowała Pani nowe obowiązki.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Ciągłość zatrudnienia a podpisanie umowy na czas nieokreślony

Zatrudniłam pracownika od 1.02.2010 r. do 30.04.2010 r. na czas określony, a teraz chcę go zatrudnić na czas nieokreślony. Powinnam z nim podpisać umowę od 1.05.2010 r. czy od 30.04.2010? Dniem rozpoczęcia pracy będzie 4 maja.

Umowa o pracę i zawarcie umowy o dzieło z inną firmą a zakaz konkurencji

Pojawiła się przede mną możliwość zawarcia umowy o dzieło, tyle tylko, że wiąże mnie umowa o pracę z innym pracodawcą. Czy można zawrzeć umowę o dzieło i jednocześnie być związanym umową o pracę z innym podmiotem?

Umowa o pracę i umowa-zlecenie u jednego pracodawcy

Pracuję na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (pełny etat). Pracodawca zapowiedział, że będę musiał pracować po 12 godzin przez minimum pół roku. W związku z tym trzeba będzie podpisać umowę-zlecenie na owe nadgodziny. Pracodawca tłumaczy, że jest to konieczne, aby „nie przekroczyć liczby godzin” (podejrzewam, że chodzi o godziny nadliczbowe). Pytałem, czy będzie jakaś lista obecności. Szef kazał spisywać sobie te godziny na kartkę papieru. Dodam, że na podstawie umowy-zlecenia miałbym wykonywać te same obowiązki, które wykonuję w ramach umowy o pracę. Czy można łączyć umowę o pracę i umowę-zlecenie u jednego pracodawcy? Czy od umowy-zlecenia płaci się w takim przypadku składki? Czy pracodawca nie próbuje obejść przepisów?

Dwie umowy o pracę - ile stosunków pracy?

Jedna umowa o pracę została rozwiązana z końcem miesiąca (wydano świadectwo pracy), natomiast 1 dnia nowego miesiąca została zawarta druga umowa (na innym stanowisku pracy, ale z tym samym pracodawcą). Czy można to traktować jako jeden stosunek pracy, czy też dwa?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »